Rekeningkunde, Besigheidstudies & Ekonomiese, Bestuurswetenskap & Toerisme
Accountancy, Business Studies, Economical Management Sciences & Tourism

Vanessa Esterhuizen

HOD


Rekeningkunde
Accountancy

Hetta Sonnekus

Rekeningkunde
Accountancy
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Economical Management Sciences

Danie Strydom

Besigheidstudies
Bussines Studies
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Economical Management Sciences

Fearika j v Rensburg

Besigheidstudies
Bussines Studies
Toerisme
Toursim

Renaldi le Roux

Rekeningkunde
Accountancy
Besigheidstudies
Bussines Studies

Liezel Thompson

Toerisme
Tourism