11 Junie 2020

Beste Vlammie ouer/voog

Die Covid-19 pandemie het ons almal se lewens die afgelope paar maande drasties verander.  Elke dag word ons skool dan ook gekonfronteer met talle nuwe uitdagings, met die enigste sekerheid dat niks seker is nie.  As Skoolbeheerliggaam (SBL) werk ons nou saam met die Skoolbestuur om by die nuwe omstandighede aan te pas.

Skole se kernbesigheid is akademie, dus die voorsiening van gehalte-onderrig aan elke leerder.  As SBL, is dit ons taak om die skool se finansies en die bates te bestuur en oordeelkundig aan te wend.   Covid-19 dwing ons om weer op ons kernbesigheid te fokus en het ons dus die skoolbegroting by ons veranderde omstandighede aangepas.

Dit is ook ons verantwoordelikheid en statutêre plig volgens die Skolewet, om toe te sien dat skoolgelde wel gevorder word.  Ons wil graag alle ouers wat getrou hulle skoolgelde betaal bedank.  Dit is veral in tye soos hierdie dat ons almal se ondersteuning nodig het.  Ons merk egter met kommer op, dat daar tans ʼn 24% daling met ons skoolfondsbetaling is.  Ons finansiële kantoor is besig met ʼn proses om elke ouer wat agterstallig geraak het met die betaling van skoolgelde, persoonlik te kontak.

Verder, is dit opvallend dat sommige ouers tans baie negatief oor skoolfondsbetalings is.  U moet verstaan dat die skool se uitgawes nie verdwyn het gedurende die inperkingstyd nie.  Alhoewel daar besparings was met sekere uitgawes, is ʼn groot deel van ons uitgawes vaste kostes. Salarisse is ons grootste uitgawe. Ons onderwyspersoneel is vir ons baie belangrik, en kan ons nie bekostig om een van hulle te verloor nie.   In die paar maande wat oorbly tot aan die einde van die jaar, gaan die druk op ons onderwyspersoneel groot wees en gaan daar die ekstra myl van hulle verwag word.

U sal ook opmerk dat daar tans heelwat aanlynleer-aktiwiteit is om toe te sien dat  kwaliteit onderrig ononderbroke voortgaan.  Die onderwyspersoneel het hard gewerk gedurende die inperkingstyd om die onderrigplatform gereed te kry en te implementeer.

Dit het ʼn paar nuwe uitgawes gebring soos:

Skoolgelde is anders as kontraktuele betalings wat met dienslewering verband hou.  Ons kan dus nie sê omdat die skool “toe” is, hoef u nie u skoolfondsverpligting na te kom nie.  Dit is ʼn statutêre plig op ons as ouers.  Die SBL is terdeë bewus daarvan, en het groot begrip daarvoor dat ons baie moeilike finansiële tye beleef, en dat sommige van ons gesinne tans baie swaar kry.  As ouer, bly dit egter u verantwoordelikheid om u kind se skoolgeld te bly betaal.  Sou u tans nie in die posisie wees om dit te kan doen nie, bly dit u plig om so gou as moontlik ʼn reëling met die skool se finansiële kantoor te tref.

Die Beheerliggaam wens elke ouer en leerder baie sterkte toe in hierdie tyd.  Dit is nou die tyd wat ons moet saamstaan en mekaar bemoedig.  Dié tyd sal ook verbygaan, en sal ons saam sterker hierdeur kom.

Vriendelike groete

FERDI BIJZET

BEHEERLIGGAAMVOORSITTER

 

Beheerliggaam
Governing body

Lasea Swift

Voorsitter Chair Person Human Resources Menslike Hulpbronne

Lianda Wells

Visie-Voorsitter Vice Chair Person Discipline/Dissipline Safety/Veiligheid

Deon van Staden

Finansies/Finances

Vacant

Tesourier/Treasurer

Thuli Miya

Discipline/Dissipline Safety/Veiligheid

Werner

Discipline/Dissipline Safety/Veiligheid

Idris Nomani

Discipline/Dissipline Safety/Veiligheid

Dr Zenzo Ncube

Akademie/Academics Tegnologie/Technology

Wouter Smith

Media Bemarking Marketing

Michelle Shakwane

Secretary/Sekretaress Extra Curricular Buitemuurs

Scholtz Kruger

Buildings & Grounds Geboue & Terrein Discipline/Dissipline Safety/Veiligheid

Shaun Adams

Social Services Maatskaplik

Deon Visser

Skoolhoof School Principal Dissiplinêr Disciplinary

Org van den Berg

Akademie & Tegnologie Academics & Technology

Antoinette Kuperus

Mandy Barnard

Bemarking/Marketing

Laura Oosthuyzen

Sekretaresse/Secretary

Pieter Wolmarans

Sport