Finansies - Finances

SKOOLFONDS 2022
Skoolfonds vir die jaar beloop R 24 000.00 per leerder:
Betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
Betalings moet as volg gemaak word:
• Eenmalige betaling van volle bedrag
• 10 Maande x R 2 400.00 (Jan – Okt)
• 12 Maande (R2000.00 vanaf Jan – Des)

SCHOOL FEES 2022
The school fees for the year will be R 24 000.00 per learner.
Payable on or before the 7th of each month.
Payments can be made as follows:
• Once off payment of full amount
• 10 Months x R 2 400.00 (Jan – Oct)
• 12 Months (R2 000.00 from Jan – Dec)**Sien asseblief die SKRYFBEHOEFTELYS op ons TUISBLAD vir vakkostes

**Please see our STATIONERY LIST on the HOME PAGE for subject fees

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

  • Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
  • Bank / Bank: Standard Bank
  • Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
  • Takkode / Branch code: 052 852
  • Verwysing / Reference: Kind se rekening nommer
  • Child account number