Fisiese-, Natuur- & Lewenswetenskappe
Physical-, Natural- & Life Sciences

Cornel Dreyer

HOD

Sanet Steyn

Vakhoof Lewenswetenskap
Life Science Subject Head

Shanie Briel

Lewens- & Tegniese Wetenskappe
Life & Technical Sciences

Sarita Blom

Natuur- & Tegniese Wetenskappe
Natural & Technical Sciences

Annemi Jordaan

Natuur- & Lewens Wetenskappe
Natural & Life Sciences

Malanda Steyn

Fisiese Wetenskappe Physical Sciences