Helplyn

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE ALVORENS JY TOEGANG VERKRY TOT MOODLE eLEARNING

Ons skool het ‘n Moodle Leerbestuurstelsel (eLearning) waar ons onderwysers vakmateriaal pos. Dit is egter belangrik dat alle leerders tot die stelsel moet inteken (‘inlog’) om toegang tot die vakinhoud te verkry. Volg asseblief die skakel https://www.bergvlam.co.za/akademie/moodle-elearning.html en klik op die “Download: username & password” knoppie. Elke leerder kan dan op die lys ingaan en sy/haar ‘inteken besonderhede’ daar kry. Klik daarna op die “Link to/Skakel na: Moodle Bergvlam eLearning” knoppie en gebruik die ‘username’ en ‘password’ in kleinletters. Die leerders kan ook die Moodle App aflaai op playstore en daarmee inteken met die URL link http://dbemoodle.dedicated.co.za/bergvlam. Sodra die leerder inteken sal die geleentheid gebied word om ‘n persoonlike wagwoord en besonderhede te skep.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Alle vakke is nog nie aktief op die BERGVLAM MOODLE eLEARNING platform nie. Leerders moet by hul onderwysers navraag doen om te verseker dat hul vir die vak geregistreer is.

Indien ‘n leerder sukkel om in te teken moet die volgende eers oorweeg word:

  • Maak seker dat die ‘username’ and ‘password’ kleinletters is en dat daargeen spasies tussen die letters en syfers is nie
  • Gebruik die “Log in” knoppie en nie die ‘new account’ or ‘register’ knoppies nie
  • Kyk na die video “How to log in tutorial”

Indien ‘n leerder steeds sukkel met die inteken, of hulp nodig het, kan hy/sy ‘n epos stuur, met die intekenbesonderhede, aan moodle@bergvlam.co.za.

Help Desk

PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE YOU ACCESS MOODLE

Our school also has a Moodle Study Program (eLearning) on which teachers post their subject material. It is therefore crucial for all learners to log in and gain access to this material. Kindly follow this link: https://www.bergvlam.co.za/akademie/moodle-elearning.html and click on the “Download: username & password” tab. Each learner should go through the list to obtain their “log in details”. Thereafter, they are to click on the “Link to: Moodle Bergvlam eLearning” tab and enter their ‘username’ and ‘password’ in small letters. Thereafter the learner will have the opportunity to change their passwords and personal information. The learners may also download the Moodle App from Playstore and then sign in via the URL link http://dbemoodle.dedicated.co.za/bergvlam.

PLEASE TAKE NOTE: All the subjects or not yet active on the BERGVLAM MOODLE eLEARNING platform. Learners have to consult with their subject teachers to ensure that they are registered for the specific subject.

Should any learner struggle to log-in, please consider the following:

  • Ensure username and password are small letter with no spaces in between
  • Use the “Log in” button and not ‘new account’ or ‘register’
  • Watch the “How to log in tutorial”

If you still cannot log-in, or need any help, you are welcome to send an email message to moodle@bergvlam.co.za.

Hulp benodig/Helpdesk: Moodle eLearning