So baie dinge in die lewe ontaard in ‘n magspel. Iemand MOET en WIL volkome in beheer wees – die wêreld is vol “control freaks”. Vir ‘n ouer is dit moeilik om te laat gaan soos kinders ouers word, maar dis deel van grootword, dis deel van die ouerskapreis wat elke ouer nie kan systap nie. Die doel van ouerskap is juis om ‘n kind na onfahanklikheid te begelei.

Jy sien, jou pap babatjie het jou 100 persent nodig. Jy is totaal in beheer. Kleuters dink pa en ma is die helde in die verhaal en kan jou nie genoeg druk, soen en verheerlik nie. Dan kom die ouderdom elf (plus-minus)  in die prentjie en ewe skielik raak pa en ma se gewildheid ietwat minder en die gewildheid en menings van maatjies ietwat meer. Moeilike een! Taai toffie! Maar dis nog net die begin.

Die volbloed tienerjare volg en jongmense hoor al hoe meer met hulle oë. Soms is hulle teleurgesteld of doodgewoon afgesit deur wat hulle sien en ervaar. Hulle begin eie menings vorm en pa en ma se woord is nie 100 persent meer die wet nie. Ander se menings begin ook tel. Ander se opinies raak ook belangrik. Ander mense en gebeure begin ook ‘n invloed op hulle lewe hê.

Baie ouers sien dit as ‘n bedreiging. Baie ouers raak angsbevange en wil hulle kinders al hoe meer vashou en selfs vasgryp. “Nee!” wil jy uitroep. Jy voel jy verloor jou kind. Pa en ma, ontspan, jou kind is besig om groot te word en eie menings te vorm. Dis gesond. Dis ‘n teken van grootword en volwassenheid. Moenie van hierdie deel van grootword ‘n magspel probeer maak nie. Dit gaan jou verhouding met jou kind baie versuur. Dit gaan die huis vir jou, jou kind en elke ander persoon in die huishouding ‘n baie slegte plek maak.

Tree in gesprekke met jou kind. Jy bly die grootste invloed, al lyk dit nie so nie! Jou mening tel steeds baie en dra steeds gewig. Sien meningsverskille as deel van grootword en kosbare geleenthede vir goeie, kwaliteit kommunikasie. ‘n Meningsverskil, of ‘n kind met sterk opinies beteken nie hy of sy verwerp jou nie. Dit beteken nie hulle draai teen jou nie. Nee, hulle word groot en is geregtig op ‘n eie mening. Daardie mening is nou nie net meer uitsluitlik pa en ma se mening nie. Nee, daar is ander invloede ook en dis goed en gesond.

Bly altyd naby genoeg aan jou kind om steeds ‘n belangrike invloed te hê. Sien negatiewe en gevaarlike invloede ook raak en gesels volwasse daaroor. Weereens, jou goeie verhouding met jou kind bly bepalend. Geen tyd wat jy in jou kind investeer is ooit gemors nie – dit geld reg deur hulle lewe. Daardie goeie verhouding sorg dat jy steeds ‘n belangrike invloed in jou kind se lewe is sonder dat julle verhouding in ‘n magspel ontaard. – Johan Smith