MY VERANTWOORDELIKHEID AS OUER

(Verwerk uit ‘n preek van Ds Louis Pienaar – NG Suid-gemeente op Sondag 12 Februarie 2017)

Jesus het in sy tyd op aarde met gesag onderrig.  Gesag kom dus van Hom af.  Dus is die voorbeeld wat jy, as ouer, vir jou kind stel t.o.v. gesag en dissipline van groot belang.

Kinders doen wat ouers doen, hulle volg hul ouers se voorbeeld na!  Jou kinders hou jou deurgaans dop, en boots op die ou einde jou gedrag na!  Watter voorbeeld stel jy, as ouer?  Hoe lyk jou gesag en dissipline teenoor jouself, sowel as teenoor jou kinders?

Dit is ouers se verantwoordelikheid om aan hul kinders die regte voorbeeld te stel t.o.v. respek teenoor gesagsfigure.  Hoe tree jy, as ouer, teenoor gesagsfigure op?  Wat sȇ jy tuis van persone in gesagsposisies?  Hoe praat jy oor die hoof, onderwy-sers, sportafrigters van die skool waarin jou kind/ers is in jou kinders se teenwoordig-heid?  Breek jy hul gesag af, of bou jy op?  Al verskil jy van wat hulle sȇ, of doen, verskil dan met die nodige respek.  Hóé praat jy van hulle?  Sonder respek?

Respek teenoor ander sȇ iets van jou karakter!  Disrespek reflekteer op jou, as ouer!

Hoe verskil jy mét respek?

  1. Deur onvoorwaardelike liefde uit te leef.
  2. Praat altyd met respek van die skool, die onderwysers, die hoof.
  3. Dit Is ‘n ouer se verantwoordelikheid om met regverdigheid te straf en verantwoordelikheid te aanvaar daarvoor.  Ondersteun die skool ook hierin.
  4. Stel grense vir jou kind/ers.  Moet nooit net aanvaar dat hulle dit in elke geval weet nie.
  5. Gee vir jou kind/ers die nodige sekuriteit.  Sekuriteit is gesetel in:  reȅls, roetine, rituele.
  6. Gee erkenning, maar leer jou kind/ers om jou en ander se gesag te aanvaar.
  7. Wees te alle tye regverdig:  teenoor jou kind/ers, maar ook teenoor die skool.
  8. Straf binne verhouding, nooit emosiegedrewe nie.
  9. Jou verwagtings van jou kind/ers moet altyd  realisties wees.  Dit is nie die skool se skuld as jou verwagtings onrealisties is nie, moet asseblief nie die skool die skuld daarvoor gee nie.

Die keuses wat jy, as ouer, maak, word weerspieȅl in jou kind/ers se gedrag.  Wat kies jy?

Onthou:  jou kind moet eers die Vader in jóú raaksien, voor hy die pa en ma in jou kan raaksien…