Beste Vlammie Ouers

Die skool waardeer u samewerking met die aflaai / oplaai van u kind vir skool.
Die eerste periode word beter benut.

SPESIALE COVID VERSOEK

Indien daar iemand is wat in die onmiddellike familie (inwonend) simptome van Covid toon, vra ons u om die skool dadelik te kontak. Die oproep sal vertroulik hanteer word. U kan versoek om direk met my, die Hoof, te praat of met my sekretaresse, Mev Scherman.

Dit sal help dat ons vroegtydig en betyds die nodige maatreëls kan instel sonder om die skool onnodig te ontwrig.

Baie dankie vir u samewerking.

Vlammie Groete

Deon Visser
SKOOLHOOF