Sosiaal

shadow

Vlammies op Sosiale gebied
Vlammies on the Social front

Hoërskool Bergvlam bied ‘n verskeidenheid Sosiale aktiwiteite waaraan ons leerders kan deelneem.
Hoërskool Bergvlam offers a variety of Social activities that our learners may participate in.

Skooltydskrif
School Magazine
Onderonsie

Verwelkoming
Gr 8
Welcoming

Interhoër Geesvang
Inter High Spirit Team

EV Challenge

Valentynsdag
Valentine's Day

Sokkies
School Dance

Matriekafskeid
Matric Dance

Matriek Afsluitingsdiens
Valedictory Service

Ma-Dogter Tee
Mom-Daughter's Tea

Dad-Lad's Function