04 Junie 2019

Geagte Ouers / Voog

Die week van 10 Junie tot 14 Junie is NORMALE skool vir Gr. 8 -12 met GEWONE SKOOLURE.   (Sien program)  Ons doen ʼn beroep om nie afwesig te wees nie.

Die skool sluit Vrydag die 14e Junie om 12:00.

Dankie vir u samewerking.

PROGRAM VIR 10 – 14 JUNIE (9 PERIODES PER DAG)

 

MAANDAG

07:30 – 13:30

DAG 1 

PERIODE 1 – 6

DAG 2

PERIODE 1 – 3

     
DINSDAG

07:30 – 13:30

DAG 2

PERIODE 4 – 6

DAG 3

PERIODE 1 – 6

     
WOENSDAG

07:30 – 13:30

DAG 4

PERIODE 1 – 6

DAG 5

PERIODE 1 – 3

     
DONDERDAG

07:30 – 13:30

DAG 5

PERIODE 4 – 6

DAG 6

PERIODE 1 – 6

     
VRYDAG

07:30 – 12:00

DAG 7

PERIODE 1 – 6

 Vlammie groete

___________________

MNR DEON VISSER

SKOOLHOOF