23 Oktober 2020

Liewe Vlammie Familie

RE: OMSENDBRIEF

Belangrike sake wat ons onder u aandag moet bring:

1. VORDERINGSVERSLAE
Vorderingsverslae sal op Vrydag, 23 Oktober per e-pos aan u gestuur word.
Indien u e-posadres verander het, of indien die skool nie u e-posadres het nie, stuur dit sonder enige versuim aan ontvangs@bergvlam.co.za. Alternatiewelik kan u skriftelik versoek dat u die harde kopie aan u kind moet gee.

2. KWARTAAL 4
Die skool open op 2 November 2020. Ons begin met dag 4. Ons is baie bly om u te laat weet dat ALLE leerders volgende kwartaal gelyktydig kan terugkeer skool toe. Leerder moet steeds voldoen aan alle Covid-19 regulasies. (Dra jou masker en hou sosiale afstand). Leerders sal soggens by die BK-hek ingaan waar hul temperatuur sal neem. Leerders moet hul temperatuur onthou. Wanneer hulle huistoe gaan, moet hulle die Mac Vlammie-, Bosmol-en BK-hekke na skool gebruik. Die aflaairoete en optelroete verander nie.

Die kwartaalprogram is hierby aangeheg.

3. GRAAD 12 AFSLUITINGSEREMONIE
As gevolg van Covid-19 kon die Matriekafskeid nie plaasvind nie. Ons het ʼn nuwe seremonie vir Graad 12 leerders en hul ouers om die jaar te vier. Hierdie seremonie gaan 12 November 2020 plaasvind. Meer inligting gaan aan u gestuur word.

4. SKOOLFONDS
Ons het groot waardering en bedank elke ouer wat lojaal voortgegaan het om hul kind se skoolgeld te betaal. Baie dankie ook aan die ouers wat hul skoolgeld tot op datum betaal het. As u agterstallig is, tref asseblief die nodige betalingsreëlings met die finansiële kantoor so spoedig moontlik.

Baie dankie ook aan elke ouer wat sy / haar kind in die loop van hierdie kwartaal ondersteun het. Ons waardeer al u pogings.

Hoërskool Bergvlam wens u en u gesin ʼn welverdiende blaaskans toe en onthou om veilig te wees.

Vlammie groete!

__________________
DEON VISSER
SKOOLHOOF