15 Desember 2020
Beste Ouers/Voogde

Baie dankie vir almal wat deel was van Bergvlam in 2020. Dit was ʼn vreemde jaar wat almal se lewe omver gegooi het. Die belangrikste om te onthou is dat ons dit oorleef het. Alle eer aan ons Hemelse Vader.

Dankie aan elke leerder, onderwyser, administratiewe beampte en werker wat deel was van die Vlammie Familie.

1. Personeel
Ons groet die volgende personeel:
Me. M. Strydom – Privaatsektor
Me. C. Janse van Rensburg – Privaatsektor
Mnr. Q. Taljard – Carolina Akademiese Skool
Me. I. Jackson – Pensioen
Mnr. H. Golding – Pensioen

Ons beste wense vergesel hulle.

Ons verwelkom die volgende personeel wat by ons begin in 2021:
Me. E. Van Zyl – Afrikaans
Mej. M. Steyn – Wetenskap
Mnr. L. Cilliers – Gasvryheidstudies

Ons sien uit om hulle by Hoërskool Bergvlam te verwelkom.

2. Skoolfonds 2020
Die skoolfonds vir 2021 beloop R22 600 wat goedgekeur is op die ouervergadering gehou op 31 Oktober 2020. Baie dankie aan almal wat teenwoordig was. Ek doen ʼn beroep op al ons ouers om hul skoolfonds te betaal. Baie dankie aan almal wat in 2020 betaal het. Bergvlam kan nie dié gehalte onderwys gee sonder u bydrae nie.

3. D6 Communicator
Al die skool se inligting word deurgegee op die Communicator. Maak seker dat u die toep (app) aflaai en registreer. U kan die d6 skakel op ons skoolwebwerf www.bergvlam.co.za volg.

4. Vorderingsverslag
Let asseblief op die volgende:
Indien daar ʼn “C” langs Wiskunde staan op die rapport beteken dit dat u kind nie Wiskunde geslaag het nie. Hy/sy is egter gekondoneer na die volgende graad met die verstande dat hy/sy nie kan aangaan met Wiskunde / Fisiese Wetenskap nie (gebaseer op Departement van Onderwys voorskrifte).

5. Persoonlike Inligting
Indien u persoonlike inligting verander het moet u asseblief die skool kontak sodat ons dit kan opdateer. Stuur dit gerus per epos na ontvangs@bergvlam.co.za.

6. Toere 2021
Beplan asseblief vooruit sodat u seun/dogter die geleentheid kan kry om skooltoere te kan meemaak. U sal vroegtydig inligting van die afrigters/organiseerders ontvang.

7. Dissiplinêre Stelsel
Die stelsel is aangepas volgens die nuwe wetgewing en voorskrifte vir 2021. Maak seker dat u uself van die veranderinge vergewis. Dit is in die inligtingsboekie van 2021 beskikbaar.

8. Ouer-en voog betrokkenheid
Ek doen ʼn beroep op ons ouers/voogde om in 2021 ten volle betrokke te raak by u kind se aktiwiteite. Woon dit asseblief by! Dit sal ʼn wesenlike verskil tot die sukses en betrokkenheid van u kind maak.

Ons weet nie wat 2021 vir ons inhou nie. Soos almal weet, kan alles binne ʼn dag verander. Ek wil u verseker dat u dadelik in kennis gestel sal word van enige gewysigde inligting of reëlings.

Ter afsluiting bevestig ek dat die skool op 27 Januarie 2021 om 07:30 in aanvang sal neem met ʼn skoolopening op die paviljoen.

My opregte dank aan almal wat bygedra het tot Bergvlam se sukses. Dit bly ʼn voorreg om ʼn Vlammie te wees.

Bergvlam wens elke Vlammie en sy gesin ʼn geseënde vakansie toe. Geniet die rus en bly veilig.

Vlammie-groete

__________________
DEON VISSER
SKOOLHOOF