21 Augustus 2020

Goeiemiddag Vlammie Ouers

Ek hoop dit gaan goed met u almal. Die skool sien uit na die kwartaal en die onderwysers is opgewonde om weer ‘normaal’ te kan klasgee. Ons glo en vertrou dat ons nie onnodig ontwrig gaan word nie.

Ek wil graag die volgende onder u aandag bring.

1. WHATSAPP GROEPE
Baie dankie vir u samewerking met u kind se werk wat geplaas word deur dit op te volg. Die skool gaan steeds voortgaan met dié groepe soos gereël. Dit gaan egter verminder omrede daar met formele onderrig begin word. As hoof, sal ek die datums en tye van belang met u kommunikeer. Daar is ook ‘n versoek dat kommunikasie tussen personeel en ouers/kinders beperk word tussen 14:00 en 17:00 gedurende die week. U samewerking in die verband word waardeer.

2. SKOOLURE: LAATKOM
Omrede die registerperiode verval het, is dit ‘n probleem as ‘n leerder laatkom. Die eerste periode begin stiptelik om 07:30. Indien u en die leerder laat is, sal u saam by die hoofhek moet rapporteer. Ons vertrou dat die probleem nie sal voortduur nie.

3. SKOOLGROEPE INFASERING
Die Graad 8 en 9 groep een begin Vrydag 21 Augustus met dag drie. Groep twee sal ook met dag drie op Maandag 24 Augustus begin.

4. SIKLUSDAE
Tot en met verdere kennisgewing, volg ons die volgende rooster:

Augustus
Dag 3 – Augustus 21 – 24
4 – Augustus 25 – 26
5 – Augustus 27 – 28
6 – Augustus 31 – 1

September
Dag 1 – September 02 – 03
2 – September 04 – 07
3 – September 08 – 09
4 – September 10 – 11
5 – September 14 – 15
6 – September 16 – 17

Dag 1 – September 18 – 21
2 – September 22 – 23
3 – September 28 – 29

Oktober
Dag 4 – Oktober 30 – 01
5 – Oktober 02 – 05
6 – Oktober 06 – 07

Dag 1 – Oktober 08 – 09
2 – Oktober 12 – 13

5. TOETSREEKS
Die toetsreeks word beplan vir 12 tot 23 Oktober. Die finale reëlings sal later deurgegee word.

6. SKOOLFONDS
My dank aan al ons ouers wat getrou hul skoolfonds betaal. Ons waardeer dit opreg.

7. SPORT-, KULTUUR- en SOSIALE AKTIWITEITE/FUNKSIES
Volgens die vlak twee inperkingsreël kan daar nog steeds geen sport-, kultuur- en/of sosiale aktiwiteite/funksies plaasvind nie. Sodra die Onderwys Departement gewysigde riglyne deurgee, sal ons dit met u kommunikeer.

Hartlike groete en opregte dank vir u samewerking.

Laat die VLAM BRAND!

DEON VISSER
SKOOLHOOF