12 Augustus 2020

Geagte Vlammie Ouers

Die reëling met die DBO geld nog soos in die vorige skrywe. Ons mag afwyk met die infasering van ons grade.

1. GRAAD 10 EN GRAAD 11
Dit impliseer dat die graad 10 en 11 groep 2 op 20 Augustus met dag 2 gaan begin.
Die graad 10 en 11 groep 1 gaan op 21 Augustus met dag 3 begin.

2. GRAAD 8 EN GRAAD 9
Daar gaan vanaf 17 Augustus met infasering opleiding vir die grade begin word.. Volgens die riglyne van die DBO word elke graad opgedeel in 2 groepe om in lyn te wees met die 50% bywoningslimiet. Dit sal van 08:00 tot ongeveer 11:00 duur. Die leerlinge kan vanaf 11:00 by Bosmol en die Paviljoen gekry word. Leerlinge sal nie toegelaat word om buite die skool te wag nie.

Al die reëls, prosedures en inligting gaan met die leerlinge bespreek word tydens hulle opleiding. Probleme sal ook hanteer word.

DIE INDELING VAN DIE GROEPE IS AS VOLG:

GRAAD 8
GROEP 1
8A Barnard tot Joubert
8B Badenhorst tot Oberholzer
8C Belo tot Mbatsane
8D Aiyavoo tot Malinda
8E Brits tot Mokoena
8F Bale tot Mgwenya

GRAAD 8 – Groep 1
Maandag 17 Augustus 2020
Opleiding begin in 08:00 in die saal

GRAAD 8
GROEP 2
8A Kuperus tot Wessels
8B Olivier tot Wolhuter
8C Mbokodo tot van Wyngaard
8D Mashele tot Sihlangu
8E Moletsane tot Zondi
8F Mkhatshwa tot Zwane

GRAAD 8 – Groep 2
Dinsdag 18 Augustus 2020
Opleiding begin 08:00 in die saal

GRAAD 9
GROEP 1
9A Alberts tot Hurter
9B Botha tot Nel
9C Bhiya tot Mahlangu
9D Bellim tot Mlombo
9E Balaka tot Modise
9F Beukes tot Mbatsane

GRAAD 9 – Groep 1
Woensdag 19 Augustus 2020
Opleiding begin in 08:00 in die saal

GRAAD 9
GROEP 2
9A James tot van Wyk
9B Potgieter tot Wright
9C Mavayeya tot Zonneveld
9D Mnusi tot Yiyawia
9E Moelgtsi tot Westenberg
9F Mbuli tot van Breda

GRAAD 9 – Groep 2
Donderdag 20 Augustus 2020
Opleiding begin in 08:00 in die saal

3. GRAAD 8 EN 9 INFASERING

GROEP 1 begin op 21 Augustus met dag 3.
en
GROEP 2 begin op 24 Augustus met dag 3.

4. DIE VOLGENDE REËLS IS VAN BELANG

Voorskool:
Die hekke sal oop wees vanaf 06:30. Maak gebruik van die Vleilandpad en hek by die Bosmol. Die leerlinge word by die Bosmol afgelaai waarna u uitbeweeg deur die Laevelderhek. Hou asseblief links en respekteer die eenrigtingverkeer. Leerlinge wat afgelaai word in Geelhoutlaan beweeg deur die Laevelderhek (Busse / Taxi’s) en draai links in die rigting van Madiba. Geen regsdraai nie – Dankie.

Na Skool:
Die prosedure is presies dieselfde. Hekke sal om 13:00 oopmaak. Ouers kan die leerlinge by die Bosmol kry waarna die skool dadelik verlaat moet word. Geen leerling sal na 14:30 op die terrein toegelaat word nie. (Die skool word elke dag vanaf 14:30 gesaniteer). Ons versoek dat die leerlinge nie later as 14:10 nog op die skoolterrein is nie tensy die leerlinge ekstra klas het.
Mac Vlam-Hek:
Die hek is die enigste hek wat gebruik gaan word deur die leerlinge. Hulle gaan ontvang word deur personeel wat die volgende prosedures gaan volg:

 Temperatuur meet
 Sanitering
 Standaard vrae word gevra

Daarna beweeg die leerling na die 1e periode wat stiptelik om 07:30 begin. Ons vra die samewerking van al die leerlinge. Na skool beweeg graad 8 en 9 dan weer uit deur die hek. Graad 10 en 11 maak gebruik van die hek by die BK kamer. Graad 12 leerders gebruik die hek by die matriekparkering.

Geen samedromming na skool sal toegelaat word nie.

 Die laaste klas eindig om 13:45
 Ekstra klasse sal tot 14:30 plaasvind

Die Mac Vlam-hek sal gesluit word om 07:30. Die Vleiland- en Laevelderhek sal om 07:30 sluit. Leerlinge wat na die tyd arriveer moet saam hul ouers by die Hoofhek aanmeld.


5. HANTERING VAN BESOEKERS BY DIE SKOOL (SLUIT OUERS IN)
Almal wat die terrein betree, moet aan dieselfde voorsorgmaatreëls onderwerp word om ons hele gemeenskap te beskerm. Dus sal die volgende prosedure geld:
• Besoekers se temperatuur sal by die hek gemonitor word. Ons sekuriteitswagte sal opgelei wees om dit te hanteer.
• Besoekers se hande sal met ʼn ontsmettingsmiddel by die hek ontsmet word.
• Besoekers sal verplig word om maskers te dra.
• Besoekers sal beperk word.
• Besoekers sal die register moet teken.
• Besoekers moet ʼn afspraak maak voor die tyd of ontvangs telefonies inlig as leerders uitgeteken moet word.

6. SKOOLREËLS
ALLE skoolreëls moet ten alle tye nagekom word. Die reëls i.v.m. COVID-19 sal streng toegepas word. Ons vra u samewerking in die verband.

7. SKOOLFONDS
Ek het groot waardering vir al die ouers wat hul skoolfonds elke maand getrou betaal. Baie dankie. Die skool doen ʼn beroep op die wat nie betaal,
om die skool te kontak en ʼn reëling te tref met die finansieskantoor.

8. SKOOLKOSKAS
Ons benodig dringend kos skenkings vir ons Vlammie families in nood. Kontak asseblief vir Mev Jolanda Nel. Alle hulp en skenkings, hoe klein ook al, sal baie waardeer word.

9. LEERDERS WAT LAATKOM VIR SKOOL
Die skool doen ʼn beroep op u samewerking. Die eerste periode begin alreeds om 07:30. Sorg asseblief dat u kind betyds is vir klas.

10. BRIEF VANAF BEHEERLIGGAAM
– sien aangeheg

11. BELANGRIKE INLIGTING VAN DIE STAATSKOERANT
– sien aangeheg

12. VOORKOMS EN DISSIPLINE
Die skool doen ʼn beroep op u om te sorg dat u kind reg is volgens die skoolreëls wanneer hy/sy terugkom. Ons besef daar gaan aanpassings wees maar ons vertrou dat ons dit sal hanteer!

13. SOSIALE AFSTAND EN MASKERS
Dit is van kardinale belang dat sosiale afstand tydens pouses nagekom word. Leerders moet te alle tye hul gesigsmaskers dra.

14. SOSIALE MEDIA
Indien u enige bekommernis het oor die skool, kontak die skool eers om seker te maak u ontvang die korrekte inligting rakende enige vrae wat u so hê.
Ons waardeer en geniet al die positiewe terugvoer wat ons op sosiale media ontvang.

15. PERSONEEL
Ons dank aan al die personeel wat bereid is om elke dag in die uitdagende tye waarin ons ons bevind op hul pos is. Baie dankie daarvoor.

16. “INRY-KUBERKOL (HOTSPOT) BRIEF”
– sien aangeheg

U samewerking word hoog op prys gestel. Indien daar enige probleme of onduidelikheid is, kontak asseblief die skool.

Wees verseker van ons samewerking. Die veiligheid van u kind en personeel is vir Hoërskool Bergvlam baie belangrik!

Vlammie groete

__________________
DEON VISSER
SKOOLHOOF