30 Mei 2018

“My Pa het vir my die grootste geskenk gegee wat enige iemand ‘n ander persoon kon gee:   HY HET IN MY GEGLO.” Jim Valvano

Liewe Vlammie Pa

‘n Groot  probleem in die wêreld  vandag is vaderloosheid. Ons, as vaders, is ook soms onseker of ons ons kinders reg opvoed. Die vraag is ook wat ek, as die vaderfiguur, kan doen om my kind positief te beïnvloed.

Hoërskool Bergvlam wil u graag aanmoedig om betrokke te raak by ‘n projek wat ons beplan. Die projek is “The World Needs a Father”. Ons nooi al die mans, wat iewers en op welke manier betrokke is by ‘n leerder van Bergvlam, om ons inligtingsessie te kom bywoon op Dinsdag 5 Junie 2018 om 17:00 in die skoolsaal. Kom ons vat hande  as vaders om ons kinders  te  inspireer en motiveer om hul volle potensiaal te bereik.

Ons behoort nie langer as ‘n halfuur van u tyd te neem nie.

Enige man kan ‘n PA word maar dit neem ‘n spesiale man om ‘n PAPPA te wees.

Sien u daar!

Mnr G.F. v.d. Berg

Adjunk Hoof