26 Augustus 2017

Beste Ouers

 KWARTAAL 3:        OMSENDSKRYWE 4

 Neem asseblief kennis van die volgende belangrike sake:

  1. GRAAD 12 REKORDEKSAMEN

 

  1. PRETDAG: 01 SEPTEMBER 2017

  

  1. TOETSREEKS

 

  1. KAT-DILEMMA

 

  1. TELEFOONDILEMMA

 

Bergvlam-groete

 

ANNEMARIÉ KLEYNHANS

HOOF