27 Mei 2017

Beste Ouers

 KWARTAAL  2:  OMSENDSKRYWE 3

Neem asseblief kennis van die volgende baie belangrike sake en inligting:

 

  1. 1.    REȅLINGS T.O.V. DIE WEEK 29 MEI – 02 JUNIE

Let asseblief op die volgende reȅlings t.o.v. die verloop van volgende week:

 

  1. 2.    WYSIGINGS OP ESAMENROOSTER

 

  1. 3.    ALGEMENE  EKSAMENREȅLINGS

 

  1. 4.    SOSIALE MEDIA

 

  1. 5.    ONDERSTEUNING:  WINTERSPORT

Ons wens u baie sterkte toe met die eksamen wat voorlȇ! 

Hartlike Bergvlam-groete

Annemarié Kleynhans

Hoof