19 Junie 2018

Beste Ouers

 KWARTAAL  2:       OMSENDSKRYWE 1

Baie dankie aan almal wat betrokke was by Vlammies gedurende die 2e kwartaal.  Dit was ‘n besige kwartaal met die tyd wat gevlieg het.

 1. WINTERSPORT

Geluk aan elke sportseun / sportdogter wat presteer het.  Al die wintersport spanne het aan die Mpumalanga kwart en semi-finale deelgeneem.  Die o/16 rugbyspan het in die finaal net met 1 punt verloor.  Hulle speel egter verder in die versekerbeker toernooi.  Ons wens hulle sterkte toe vir die volgende wedstryde.  Geluk aan die volgende personeel en leerlinge wat Provinsiale kleure behaal het:

Mev R. du Preez  – Senior ITP       –  Tennis

 1. Ukpe o/15   –  Netbal
 2. Ntandang o/14 – Netbal
 3. Zulu o/15 –  Netbal
 4. Khoza o/17 –  Netbal
 5. Shiba o/17 –  Netbal
 6. Ndlovu o/16 –  Grant Khomo Puma Rugbyspan
 7. Botha o/16 –  Akademie Puma Rugbyspan
 8. Sjöblom o/18 –  Akademie Puma rugbyspan
 9. Botes – MP Dans (19e tans in die land)
 10. Ramushu – MP Dans
 11. Kontaxis – MP Dans
 12. Korler o/14 –  Seunshokkie
 13. Sobahle – Seunshokkie
 14. Nomani o/18 –  Seunshokkie

Dan was daar ons Mnr / Mej. Mbombela ‘teens’, Zylke van Wyk en Shaun Hillicks  –  Baie Geluk ons is trots op julle.

 EV CHALLENGE

Hier het ons ook presteer.  Vlammies wen hul klas asook die kompetisie in geheel.  Dankie aan Mnr P. Pretorius en die mammas  en leerders wat gehelp het:

Leerders:

Aan al die leerling wat hul Sondag opgeoffer het  – BAIE DANKIE 

 1. SKIET

Vlammies het verskeie leerlinge onder die top 10 in die verskillende klasse:

Sporter           o/21    –           P. Visagie                  1e

J.L Pretorius             2e

Sporter           o/16    –           R. Visagie                  6e

Sporter           o/14    –           C. Street                    5e

Vere                o/21    –           S. van der Merwe     2e

 1. Tolmay 4e
 2. Braun 5e

Vere                o/14    –           G. Coetzee                5e

 1. van Staden 6e

Pistole            o/21    –           D. Le Roux                1e

 1. Ngcongwange 2e
 2. Makubela 3e

Hulle staan almal in goeie kans om in die Mpumalanga Provinsiale spanne opgeneem te word.  Baie sterkte

My opregte dank aan al die ouers wat hul tyd opgeoffer het om ons sporte te ondersteun.  Ons as skool waardeer dit opreg. 

 1. KWARTAAL 3

Dit gaan ‘n baie besige termyn wees met baie gebeurlikhede –

 1. OUERAANDE

Ek doen ‘n beroep op u om die oueraande by te woon.  Dit is belangrik dat u die onderwyser ontmoet asook met hulle kan gesels oor u kind.  Dit is noodsaaklik  dat u weet wat met u kind se akademie aangaan.

Die Gr.12 oueraand is baie belangrik vir elke ouer.  Ek vra dat u dit sal ondersteun. 

 1. KULTUURWEEK

Ons skop die 3e kwartaal af met ons Kultuurweek.  Die program is beskikbaar op die D6.  Ons Gala Aand gaan Vrydag die 27 Julie 2018 plaasvind.  Ons glo ons gaan getrakteer word met uitstekende kultuur aanbiedinge gedurende ons eie ‘Vlammie Festival’.

 1. SKOOLFONDS

Ongelukkig is daar baie agterstallige betalings.  Dit is op die ou einde in die belang van u kind dat dit op datum moet wees.  Gehalte onderrig gaan benadeel word.  Indien u later in die jaar met u bonus gaan betaal kom tref asseblief ‘n reëling met die finansiële dames. 

 1. SOSIALE MEDIA

Daar gebeur al hoe meer insidente op sosiale media.  Ek versoek u om u kind in te lig oor die gevare wat dit inhou.  Die gevolge van onwettige vertoon van video’s / foto’s / boodskappe is die belangrikste punt om onder hul aandag te bring.  U samewerking word hoog op prys gestel. 

 1. DWELMS

Die skool volg nou ‘n ‘ZERO TOLERANCE’ beleid teenoor dwelms.  Daar sal  streng opgetree word teenoor leerlinge wat hul skuldig maak daarvan.

Dankie aan elke ouer wat betrokke is by Bergvlam Hoërskool.  Ons is voorwaar die enigste multikulturele skool in Nelspruit.  Ondersteun ons om van krag tot krag te gaan.

Dankie aan elke personeellid se insette gedurende die termyn.  Sonder U sou die skool nie so kon presteer soos ons het nie.  My opregte dank aan U.

 

 LAAT DIE VLAMMIES BRAND MET TROTS

MNR DEON VISSER

HOOF