02 Februarie 2018

Beste Ouers

 KWARTAAL  1:       OMSENDSKRYWE 2

Hoȅrskool Bergvlam bring graag die volgende belangrike sake onder u aandag:

  1. PERSONEELAANGELEENTHEDE

moes sy bedank.

Moolman te bekom.  Ons verwelkom die Moolman-gesin in Nelspruit,

asook in die Bergvlam-familie.

bedank.  Op hierdie stadium ondervang die ander personeel haar Graad 8 en Graad 9 Engels Huistaalklasse.  Tale onderwysers is uiters skaars.  Indien u weet van ‘n  beskikbare Engels Huistaal onderwyser, kontak asseblief die hoof onverwyld deur ‘n e-pos te stuur aan hoof@bergvlam.co.za.

  1. ROOSTERVERANDERINGS

Die rooster moes ongelukkig twee keer verander word a.g.v. die volgende redes:

  1. AANSOEKE T.O.V. SKOOLFONDSKORTING EN –VRYSTELLING
  1. KOSPAKKIE-PROJEK
  1. WATERPROJEK
  1. INTERHOȅRKAARTJIES

 Opregte Bergvlam-groete

ANNEMARIÉ KLEYNHANS

HOOF