13 Februarie 2017

 

Beste Ouers

 

KWARTAAL  1  –  OMSENDSKRYWE 3

 

Neem asseblief kennis van die volgende belangrike sake:

1.    MINI-EKSAMEN KWARTAAL 1

 2.    PROGRAM VIR DIE WEEK 13 FEBRUARIE – 17 FEBRUARIE

 3.    INTERHOȅR – SATERDAG 18 FEBRUARIE

 

Bergvlam-groete

 

ANNEMARIÉ KLEYNHANS

HOOF