06 Februarie 2017

Beste Bergvlam-ouers

KWARTAAL 1:  OMSENDSKRYWE 2

 Die volgende sake is van belang:

 

  1. GESKIEDENISONDERWYSER  –  8ste VAK

 2.      BORGE VIR ASTRO-HOKKIEBAAN

  3.    GoFocus

 

Bergvlam-groete

ANNEMARIÉ KLEYNHANS

HOOF