Kultuur

Vlammies op Kulturele gebied
Vlammies on the Cultural front

Hoërskool Bergvlam bied ‘n verskeidenheid Kulturele aktiwiteite waaraan ons leerders kan deelneem. Ons streef nie net na deelname aan die aktiwiteite nie, maar ook na uitnemendheid.
Hoërskool Bergvlam offers a variety of Cultural activities that our learners may participate in. We strive to get our learners to participate and excel in these activities.

Eisteddfod

ABOUT THE NELSPRUIT EISTEDDFOD
What is the Eisteddfod?
In simple terms an Eisteddfod can be described as a range of music, dance, drama and art “shows” for which anyone may enrol and where individual participants or groups are provided with feedback on their performances by experienced adjudicators in the relevant disciplines. The “rating” of the candidate is then expressed in different “levels” of awards (prestige, gold, silver and bronze) which indicates the participant’s progress in terms of his/her own knowledge, skill and understanding relevant to the particular item.
Who can enter?
The Eisteddfod is valuable to any participant. An important consideration in any project that seeks to develop interest in the arts is that it creates opportunities for participation and exposure from a young age. Someone growing up without any interaction or exposure to the arts and culture is very unlikely to value and appreciate these in adulthood.
Mission
To provide opportunities for all participants to express and develop their talents, build self- confidence, assertiveness and perseverance.

Mnr & Mej Bergvlam
Mr & Miss Bergvlam

Mr & Miss Bergvlam finalists are ambassadors for the school’s value system. They are a beacon of light to the community and to their peers. They learn to think outside the box and to adapt to situations outside of their comfort zone.

Die leerders kry blootstelling aan geleenthede buite hul verwysingsraamwerk, sodoende ontdek en ontwikkel hulle hul menswees. Deur deel te vorm van soveel liefdadigheidsprojekte, word daar ook deernis vir hul medemens gekweek.

Although the evening is known for its glitz and glamour, Mr & Miss Bergvlam is so much more than a beauty pageant. It teaches learners to use their inner beauty to benefit others because we rise by lifting others

Radikale Redenaars

Die Radikale Redenaar se visie is om aan soveel as moontlik leerders die geleentheid te gee om voor mense op te tree. Beoordelaars moet positief bydra tot die leerders se sprekerspersoonlikhede en kritiek moet opbouend van aard wees. Die Radikale Redenaar streef daarna om die angel uit publieke optrede te haal en kinders se selfvertroue te verbeter. Alhoewel die Radikale Redenaarsfees ’n kompetisie is, moet die fokus deurentyd op deelname geplaas word en die ontwikkel van redenaars as lewensvaardigheid moet aangemoedig word. In die proses sal die Radikale Redenaar ook poog om toekomstige beoordelaars op te lei en onderwysers te betrek by redenaars as buitemuurse skoolaktiwiteit. Tydens die inskrywingsproses en eerste uitdunrondtes sal die Radikale Redenaar sover moontlik onderwysers ondersteun en die druk van hulle afhaal deur al die nodige reëlings te tref. Die Radikale Visie berus op die ontwikkeling van maksimum potensiaal van sprekers regoor Suid-Afrika.

Revue

Die Revue by Hoërskool Bergvlam word jaarliks aangebied en dien as bemarking vir ander kultuuraktiwiteite.

The Hoërskool Bergvlam Revue is an annual calendar item and serves as marketing for our other cultural activities.

Kultuurdag
Cultural Day

Kultuurdag is ‘n belangrike kalenderitem by Hoërskool Bergvlam waar ons in ons hande vat, en diversiteit omhels en vier.

Cultural day is a calendar item for Hoërskool Bergvlam where we take hands, embracing and celebrating diversity.

Kuns
Art

Die kunskomponent by ons skool bied vir ons leerders die geleentheid om hul talente maksimaal te ontwikkel waarna hul ook die geleentheid gebied word om hul werk by die jaarlikse expo uit te stal.
The arts component at our school offers our learners the opportunity to develop their talents. They also display their projects at the annual arts expo.

Debate & Public Speaking

Public speaking refers to speaking in a structured manner to a group of audience whereby the speaker intends to inform, entertain or influence the listeners whereas debating is a controversial argument between two individuals or teams that stand as opponents with one in favor of the topic and one against the topic

Koor
Choir

Singing in our school’s choir provides a sense of real belonging, offers new opportunities for learning, encourages learner engagement and promotes civic engagement.
Our voice is a unique instrument – and it’s free. Singing together is a great way to introduce or reinforce the characteristics of different styles of music.

Afrikaanse Spelathon

S-P-E-L-A-T-H-O-N. Om te kan spel is ’n vaardigheid wat jou ver in die lewe kan bring. Met ATKV-Spelathon word leerders aangespoor om baie meer aandag aan die gebruik van Afrikaans te gee en nie net SMS-taal te gebruik nie!

Afrikaanse Olimpiade

Is jy ’n boffin as dit by Afrikaans kom? Dan is die Afrikaanse Olimpiade vir leerders van graad 8 tot graad 12 net vir jou.
Neem deel en kom toets jou tegniese taalvaardighede in Afrikaans Huistaal en Afrikaans eerste addisionele taal.

English Olympiad

The primary objectives of the English Olympiad are:
To enrich learners through the study of English; encouraging them to explore it beyond the scope of the school syllabus; To encourage critical thinking and creative writing while learners enjoy the challenges of preparing for and writing the examination; To promote the English language and stimulate the study of English amongst Home and First Additional English Language speakers, and to proactively increase the participation of candidates in our school

Wiskunde Olimpiade
Math Olympiad

Math Olympiad contests aim to foster an interest in Math and improve the mathematical skills of participants.
Die Wiskunde Olimpiade poog om leerders geïnteresseerd in die vak te kry sowel as om wiskundige vaardighede te verbeter.

Rekenaar Olimpiade
Computer Olympiad

The aims of the Computer Olympiad are to:
• Identify, encourage and reward computer aptitude • Promote and encourage computer studies • Create an awareness of career opportunities in ICT.
Die doelwitte met Rekenaar Olimpiades is om:
• Die rekenaaraanleg te identifiseer, aan te moedig en te beloon • Rekenaarstudies te bevorder • ‘n Bewusmaking van IKT loopbaangeleenthede.

Rekeningkunde Olimpiade
Accountancy Olympiad

The Olympiad aims to give learners the chance to test how well they have mastered the accounting syllabus, and to promote careers in accounting at school level, by helping to ensure learners develop a passion for the subject while they are still young.
Die Rekeningkunde Olimpiade het ten doel om leerders die geleentheid te gee om vas te stel hoe goed hul die skoolsillabus bemeester het en om blootstelling te gee aan loopbaangeleenthede in Rekeningkunde.

JAM

We have a Christian Youth group meeting during the week at school.
Ons het ‘n Christen Jeuggroep samekoms gedurende die week by die skool.