04 Junie 2020

Beste Vlammie Ouers

RE: HEROPENING VAN DIE SKOOL VIR GRAAD 12 LEERDERS

Na weke van onsekerheid kan die skool nou Maandag, 8 Junie 2020, vir graad 12 leerders open.  Ons vertrou en glo dat die datum onveranderd sal bly.

Ons skool is gesaninteer en die DBO het reeds ‘n volledige inspeksie oor ons gereedheid en prosedures kom doen.  Hul het vir ons die groen lig gegee en is baie tevrede met die gesondheid- en veiligheidsprosedures wat in plek is om ons leerders en personeel se veiligheid te verseker.  Ons verseker u dat ons aan alle voorgeskrewe veiligheidsriglyne van die DBO voldoen.

PROSEDURE VIR DIE HEROPENING VAN ONS SKOOL

Voor die skooldag ‘n aanvang neem:

Die ingangshek sal vanaf 06:30 oop wees.  Maak asseblief van die “Vleiland” pad en hek by die “Bosmol” gebruik waarna u die Laeveld-/Sporthek vir uitgang moet gebruik.  Ons maak gebruik van eenrigtingverkeer en vra dat u asseblief ander motoriste sal respekteer en te alle tye links sal hou om die verkeer te laat vloei.  Sodra u by die Laeveld-/Sporthek uitgaan, draai asseblief links in die rigting van Madibalaan.  GEEN REGS DRAAI NIE.  Leerders wat in Geelhoutlaan (Busse/Taxi’s) afgelaai word, moet van die Laeveld-/Sporthekingang gebruik maak.

Na skool:

Volg asseblief dieselfde prosedure as in die oggend.  Die hekke open om 13:00.  Ouers kan die leerders by die “Bosmol” oplaai waarna die perseel onmiddellik verlaat moet word.  Geen leerder sal na 14:30 op die skoolterrein toegelaat word nie aangesien sanitering sal plaasvind.

  MacVlam hek:

Hierdie is die enigste ingang wat deur leerders gebruik mag word.  Leerders sal deur onderwysers by die hek ontvang word en die volgende prosedures sal volg:

Na afloop hiervan sal die leerders direk na hul eerste periode gaan wat stiptelik om 07:30 sal begin.  Ons versoek asseblief die leerders se samewerking in die verband.  Na skool sal leerder deur dieselfde hek uitgaan.  Geen samedrom of sosialisering na skool sal toegelaat word nie.

Die MacVlam hek sal tot om 07:30 in die oggend oop wees.  Die “Vleiland”- en Laeveld-/Sporthek sal om 07:45 sluit.  Leerders wat laat is, moet saam met hul ouers by die Hoofhek aanmeld.

 SAALOPENING/SAALBYEENKOMS EN PROSEDURES VIR MAANDAG 8/06/2020

Alle graad 12 leerders moet om 07:30 by die skoolsaal aanmeld.  Hul sal dan die COVID-19 oriëntering en opleiding ontvang.  Elke leerder sal ‘n permit sowel as ‘n mediese vorm ontvang wat voltooi moet word as deel van die DBO vereistes.  Die res van die week se reëlings sal dan deurgegee word aan die graad 12 leerders.

Neem asseblief kennis dat ons met DAG 1 op die skoolrooster begin.

LEWENSORIëNTERING EN GEOGRAFIE EKSAMEN

Direk na afloop van die saalopening sal alle graad 12 leerders hul oopboek-Lewensoriënteringseksamen skryf.  Die Geografie eksamen sal gedurende die laaste periode van die dag geskryf word.

 SKOOLREëLS

Alle skoolreëls geld.  ‘n Vol Bergvlam sweetpak kan gedra word met die Vlammie t-hemp.

 SKOOLFONDS

Graag betuig ons ons opregte dank aan alle ouers wat steeds getrou hul skoolfonds betaal.  Die skool maak staat op u bydraes om sodoende funksioneel te bly.  Indien u genoodsaak is om enige finansiële reëling te tref, neem asseblief die vrymoedigheid en kontak ons finansiële kantoor.

 SKOOLONDERSTEUNINGSNETWERK

SKOOLPAKTYK EN COVID-19

Baie dankie vir u samewerking en lojaliteit teenoor die skoolgemeenskap.

Vlammie-groete

 

DEON VISSER

SKOOLHOOF