25/02/2021

Graad 8 Ouers/Voogde

GRAAD 8 “SPARKI SPIRIT DAY”

Neem asseblief kennis van die volgende aktiwiteite waar graad 8 leerders betrokke is:

U seun/dogter word hiermee in kennis gestel van die graad 8 spanbou wat op Saterdag, 6 Maart 2021 op die rugbyveld gaan plaasvind.
Net die volgende reëlings:
• Leerders sal nie die skoolgronde mag verlaat voor die einde van die dag nie.
• Die koste beloop R85 per kind, wat middagete, koeldrank, twee peuselhappies, sowel as die dag se aktiwiteite insluit. Betaal asseblief by die registeronderwyser.
• Leerders moet stiptelik om 07:00 op die pawiljoen sit. Die dag sal om 16:00 eindig.
• Onthou asseblief die volgende:
 ‘n Hoed, sonskerm en ‘n bottel water.
 Trek die kleur aan, soos deur die BK gereël.
 Ekstra peuselhappies kan saamgebring word.
 Die snoepie sal ook die hele dag oop wees, bring asseblief sakgeld daarvoor saam.
 Die “Sparki boekie”, vir nodige inligting.
 Hope energie en entoesiasme.
Ons sien uit daarna om die dag saam met die Sparki’s te spandeer!
Vir enige verdere navrae, stuur asseblief ‘n e-pos aan aletia@bergvlam.co.za of ‘n WhatsApp na 0714448147.

____________________ ____________________
Me A. du Toit Mnr D. Visser
Graadvoog Hoof