Finansies

Finansies - Finances

Skoolfondsstruktuur - School Fees Structure

SKOOLFONDS 2020

Skoolfonds vir 2020 beloop R 22 600.00 per leerder:
Betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
Betalings moet as volg gemaak word:
• Eenmalige betaling van volle bedrag
• 10 Maande x R 2260.00 (Jan – Okt)
• 12 Maande (R1885.00 vanaf Jan – Nov en R1865.00 in Des)

SCHOOL FEES 2020

The school fees for 2020 will be R 22 600.00 per learner.
Payable on or before the 7th of each month.
Payments can be made as follows:
• Once off payment of full amount
• 10 Months x R 2260.00 (Jan – Oct)
• 12 Months (R1885.00 from Jan – Nov en R1865.00 in Dec)

shadow

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

  • Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
  • Bank / Bank: Standard Bank
  • Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
  • Takkode / Branch code: 052 852
  • Verwysing / Reference: Kind se rekening nommer
  • Child account number

As U wil en ek leef

Brand met Trots! Burn with Pride!