Moodle eLearning

HELPLYN

HELP DESK

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE ALVORENS JY TOEGANG VERKRY TOT MOODLE eLEARNING

Ons skool het ‘n Moodle Leerbestuurstelsel (eLearning) waarin van ons onderwysers al opgelei is en vakmateriaal gepos het. Dit is egter belangrik dat alle leerders tot die stelsel moet inteken (‘inlog’) om toegang tot die vakinhoud te verkry. Volg asseblief die skakel http://www.bergvlam.co.za/akademie/moodle-elearning.html en klik op die “Download: username & password” knoppie. Elke leerder kan dan op die lys ingaan en sy/haar ‘inteken besonderhede’ daar kry. Klik daarna op die “Link to/Skakel na: Moodle Bergvlam eLearning” knoppie en gebruik die ‘username’ en ‘password’ in kleinletters. Die leerders kan ook die Moodle App aflaai op playstore en daarmee inteken met die URL link http://dbemoodle.dedicated.co.za/bergvlam.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Alle vakke is nog nie aktief op die BERGVLAM MOODLE eLEARNING platform nie. Hierdie is ‘n eerste fase waar sommige onderwysers in opgelei is en alreeds/in die proses is om hul kursusse (vakke) op die stelsel te bou. Ons fokus is nou op die Graad 12’s as eerste fase. Alhoewel dit ons fokus is, is daar alreeds van graad 8 tot 11 sekere vakke geaktiveer. Leerders kan gerus insleutel en kyk of hul al genooi is vir hul vakke. Daar is ‘n 103 kursusse/vakke op ons stelstel waarvan daar daagliks een of twee, geaktiveer word soos wat die onderwysers dit finaliseer.

Indien ‘n leerder sukkel om in te teken moet die volgende eers oorweeg word:

  • Maak seker dat die ‘username’ and ‘password’ kleinletters is en dat daargeen spasies tussen die letters en syfers is nie
  • Gebruik die “Log in” knoppie en nie die ‘new account’ or ‘register’ knoppies nie
  • Kyk na die video “How to log in tutorial”

Indien ‘n leerder steeds sukkel met die inteken, of hulp nodig het, kan hy/sy ‘n epos stuur, met die intekenbesonderhede, aan moodle@bergvlam.co.za.

PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE YOU ACCESS MOODLE

Our school also has a Moodle Study Program (eLearning) in which some of our teachers have received training and where subject material has already been posted. It is therefore crucial for all learners to log in and gain access to this material. Kindly follow this link: http://www.bergvlam.co.za/akademie/moodle-elearning.html and click on the “Download: username & password” tab. Each learner should go through the list to obtain their “log in details”. Thereafter, they are to click on the “Link to: Moodle Bergvlam eLearning” tab and enter their ‘username’ and ‘password’ in small letters. The learners may also download the Moodle App from Playstore and then sign in via the URL link http://dbemoodle.dedicated.co.za/bergvlam.

PLEASE TAKE NOTE: All the subjects or not yet active on the BERGVLAM MOODLE eLEARNING platform. This is a first phase where we only trained some teachers who are currently in the process of preparing their courses/subjects on this platform. Some teachers already activated their courses/subjects. We are currently focusing on the grade 12 subjects as a first phase. Although the focus is on grade 12, many other grade 8 to 11 teachers already activated their subjects. We have a 103 courses/subjects to activate. When a teacher completed his/her subject, the subject will be activated. Therefore, learners may continuously visit the site to see if their subjects are activated.

Should any learner struggle to log-in, please consider the following:

  • Ensure username and password are small letter with no spaces in between
  • Use the “Log in” button and not ‘new account’ or ‘register’
  • Watch the “How to log in tutorial”

If you still cannot log-in, or need any help, you are welcome to send Mrs. Fullard a email message to moodle@bergvlam.co.za.