Blog

19/03/2021

Graad 8 Ouers/Voogde

GRAAD 8 “SPARKNET”

Ons as graad 8 personeel is baie opgewonde oor hierdie jaar se “SPARKNET” konsert wat opgeneem gaan word.

Die Sparki’s is reeds besig om hard te oefen aan hierdie produksie.

Vir die tema van hierdie jaar, vereis dit ongelukkig dat ons in die aand moet opneem om die volle produksie te laat werk.

Die opnames is as volg geskeduleer:

Elke klas het ‘n spesifieke area waar hul opgeneem gaan word. Leerders kom skool toe op die aande wat hulle opneem, al was hulle nie daardie dag by die skool nie.

Ons wil hierdie graag ‘n spogproduksie maak waarop die leerders kan trots wees en is dankbaar vir u samewerking in hierdie opsig.

Vir enige verdere navrae, stuur asseblief ‘n e-pos aan aletia@bergvlam.co.za of ‘n WhatsApp na 0714448147.

____________________ ____________________
Me A. du Toit Mnr D. Visser
Graadvoog Hoof

/ Nuusbriewe

Comments

Comments are closed.