25 Oktober 2017

Beste Ouers

KWARTAAL 4:  OMSENDSKRYWE 1

Ons bring graag die volgende berlangrike sake onder u aandag:

  1. ‘MY SCHOOL’-KAART
  1. STUDIEKURSUS
  1. AFSLUITINGSDIENS: DINSDAG, 31 OKTOBER

Baie sterkte vir die eksamen wat voorlê!

Annemarie Kleynhans

Hoof