GRADE 12 – 2019

WINTERSKOOL: ROOSTER

WINTER SCHOOL: ROSTER

 

Klasse wat sal plaasvind
14/06/2019 – 24/06/2019
 Classes that will take place

14/06/2019 – 24/06/2019

 

Toerisme / TourismVrydag Friday14/06/201914:00 – 17:00
RTT

CAT

Afr HT

Saterdag

Saturday

15/06/201908:00 – 11:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

Afr EAT Gr 1

Afr EAT Gr 2

Saterdag

Saturday

15/06/201907:00 – 10:00

10:00 – 13:00

Eng HL Gr1

Eng HL  Gr2

Maandag

Monday

17/06/201908:00 – 11:00

11:00 – 14:00

Besigheidstudies  (AFRIKAANS)

Business Studies (ENGLISH)

Donderdag

Thursday

20/06/201908:00 – 11:00

11:00 – 14:00

Rekeningkunde/ AccountancyVrydag Friday21/06/201908:00 – 14:00
Geografie/ GeographyMaandag

Monday

24/06/201908:00 – 11:00

Dankie

Thank you

 

Groups were combined because there were not sufficient numbers of learners to create more than one group in certain subjects.

Groepe is gekombineer aangesien daar nie voldoende leerders is om meer as een groep te vorm in sekere vakke nie.