19 Februarie 2018

Beste Ouers

KWARTAAL 1:        OMSENDSKRYWE 3

 U is sekerlik deeglik bewus daarvan dat die huidige Beheerliggaam se termyn eersdaags verstryk.  Die verkiesing van nuut verkose Beheerliggame vind in Maart 2018 plaas.  Hierdie verkose lede dien dan ‘n 3 jaar termyn uit.

  1. SAMESTELLING VAN BEHEERLIGGAAM

Hoërskool Bergvlam kwalifiseer vir die volgende samestelling:

  1. VERKIESINGSMODEL

Aangesien die skool met die vorige verkiesing die voldag stem-opsie met groot sukses toegepas het, sal die skool weer dieselfde model volg.

  1. NOMINASIEPROSES
  1. VERKIESINGSPROSES: DINSDAG, 06 MAART 2018

Dit is van die uiterste belang dat u, as ouer, by hierdie proses betrokke raak.  ‘n Verantwoordelike ouer, is ‘n betrokke ouer!

 Bergvlam-groete

ANNEMARIÉ KLEYNHANS

HOOF