Voortrekkers

Presidentsverkenner - Voortrekkers

Vlammies se Voortreflike Voortrekker

Hanno Bijzet van die Hoërskool Bergvlam het vanjaar die Presidentsverkenner toekenning verwerf. Dit is die hoogste toekenning wat ‘n Voortrekker in sy skoolloopbaan kan verwerf.

Om gekeur te word vir die beoordelingsproses moet ’n Voortrekker ’n sekere aantal kampe en kentekens (bewys van kennis verwerf) voltooi het asook ten minste 75% vir ‘n 5 uur lange teoretiese vraestel verwerf het. Tydens die beoordelingsproses word die kandidate dan beoordeel op grond van leierseienskappe, Christelike geloofsoortuiging, positiewe burgerskap en wêreldbeskouings. Die beoordeling vind plaas oor die loop van 5 dae en is baie streng. Hanno is sedert Graad 2 ’n lid van die Voortrekkers. Vir diegene wat dink dat die Voortrekkerbeweging vervelig of nie meer aktief is nie, moet die moeite doen om uit te vind hoe lekker dit kan wees om aand die enigste kultuurorganisasie te behoort waar alle ouderdomsgroepe en enige persoon welkoms is, solank hy die taal, kultuur en Christelike geloofsoortuiging van die organisasie respekteer.

Die beweging volg die ABC-grondslag wat staan vir positief Afrikaans, trotse burger en oortuigde Christen en om hierdie beginsels uit te leef. ’n Voortrekker is toekomsgerig en dinamies besig om sy kultuur uit te bou. Daar is weggedoen met die militaristiese bruin uniform. Die jeug is modern, dinamies en word in alle fasette tot ’n dinamiese mens ontwikkel. ’n Voortrekker word voorberei om eendag sy of haar plek in die samelewing vol te staan en sodoende Suid-Afrika na nuwe hoogtes te lei.

Hanno Bijzet
Presidentsverkenner 2015

Contact Us

Contact Form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Voortrekkers

Voortrekkers