Skoolkalender

Publieke Vakansiedae

Vakansiedae

21 Maart Menseregtedag
30 Maart Goeie Vrydag
27 April Vryheidsdag
30 April Skoolvakansie
1 Mei Werkersdag
16 Junie Jeugdag
9 Augustus Vrouedag
10 Augustus Vakansiedag
24 September Erfenisdag

Public Holidays

Public Holidays

21 March Human Rights Day
30 April Good Friday
27 April Day of Freedom
30 April School Holiday
1 May Worker’s Day
16 June Youth Day
9 August Women’s Day
10 August Public Holiday
24 September Heritage day

As U wil en ek leef

Brand met Trots! Burn with Pride!