School Management

Skoolbestuur - School Management

Deon Visser
Skoolhoof
Principal
shadow
Jacques Krüger
Adjunkhoof Buite Kurrikulêr
Deputy Principal Extra Murual
shadow
Org van den Berg
Adjunkhoof Akademie
Deputy Principal Academics
shadow
Joan van Tonder
HOD
Wiskunde
Mathematics
shadow
Elmarie Bothma
HOD
Engels
English
shadow
Antoinette Kuperus
HOD
Rekenaarswetenskappe,
Kuns & Lewensoriëntering
Computer Sciences
Arts
& Life Orientation
shadow
Yolandie O'Reilly
HOD
Ekonomiese & Bestuurswetenskappe
Toerisme
Economic & Management Sciences,
Tourism
shadow
Louise Fullard
HOD
Afrikaans
shadow
Cornel Dreyer
HOD
Fisiese-, Natuur- & Lewenswetenskappe
Physical, Natural & Life Sciences
shadow
Deon Immelman
HOD
Ingenieurswese & Tegnologie,
Gasvryheidstudies
Engineering & Technology,
Hospitality Studies
shadow

As U wil en ek leef
Brand met Trots! Burn with Pride!

shadow