Public Speaking

Radikale Redenaars - Pulic Speaking

Waarom Radikale Redenaars?
As onderwyseres sien ons al hoe meer die nood vir die ontwikkeling van sprekersvaardighede onder leerders en alhoewel daar reeds redenaarskompetisies is, kry slegs enkele kinders die geleentheid om hierby betrokke te raak. Aangesien ons weet hoeveel tyd en moeite in ’n toespraak ingaan, het ons besluit om ons leerders aan te moedig om aan die redenaarsfees deel te neem, al is dit slegs om leerders die geleentheid te gee om te kan praat.

Die Radikale Redenaarsfees (RRF) is vir die eerste keer in 2007 aangebied in Pretoria. In 2008 het die RRF uitgebrei na 4 provinsies en in 2009 is dit vir die eerste keer op Nasionale vlak aangebied. Tans is daar deelname in al 9 provinsies.

Radikale Visie
Die Radikale Redenaar se visie is om aan soveel as moontlik leerders die geleentheid te gee om voor mense op te tree. Beoordelaars moet positief bydra tot die leerders se sprekerspersoonlikhede en kritiek moet opbouend van aard wees. Die Radikale Redenaar streef daarna om die angel uit publieke optrede te haal en kinders se selfvertroue te verbeter. Alhoewel die Radikale Redenaarsfees ’n kompetisie is, moet die fokus deurentyd op deelname geplaas word en die ontwikkel van redenaars as lewensvaardigheid moet aangemoedig word.

Die Radikale Visie berus op die ontwikkeling van maksimum potensiaal van sprekers regoor Suid-Afrika.

Deelnameproses
Leerders neem op die volgende vlakke deel en dring telkens deur na die volgende vlak:
Eerste uitdunrondte: By Hoërskool Bergvlam
Streeksfinaal: uitnodiging word aangekondig
Nasionaal: uitnodiging word aangekondig

Kategorieë waaraan deelgeneem kan word behels die volgende:

 • Afrikaanse Moedertaal
 • Afrikaans Addisionele Taal
 • English Home Language
 • English Additional Language
 • Tweetalig / Bilingual
 • Afrikaanse Spanredenaars
 • English Teams
 • Eksperimenteel Individueel
 • Experimental Individual
 • Eksperimenteel Span
 • Experimental Team

20 000 redenaars het die jaar landwyd aan die Radikale Redenaarskompetisie deelgeneem. Uiteindelik het 930 deelnemers deurgedring na die Nasionale kompetisie.

Die uitslae van ons Bergvlam leerders wat Nasionaal deelgeneem het is as volg:

We are extremely proud of our Vlammie public speakers!

Gugu Mnisi
2de ~ 2nd
Eksperimentele afdeling
shadow
Erize de Lange
2de ~ 2nd
Vermaaklikheidsafdeling
shadow

As U wil en ek leef!

Brand met Trots! ~ Burn with Pride!

shadow