Akademies

Deon Visser
Hoof - Principal
Personeel 2017 Staff

Afrikaans Huistaal

Louise Fullard
HOD
shadow
Hannalie Erasmus
Vakhoof Gr8-12
shadow
Simoné van Graan
shadow
Pieter Pretorius
shadow

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Louise Fullard
HOD
shadow
Judi Niewoudt
Vakhoof Gr8-9
shadow
Marike Strijdom
shadow
Joubert Jankowitz
shadow
Simoné van Graan
shadow
Pieter Pretorius
shadow

English Home Language

Elmarie Bothma
HOD
shadow
Mandy Anderson
Subject Head
shadow
Freddie Wells
shadow
Estelle Smit
shadow
Chereze Fourie
shadow
Richard Prinsloo
shadow

English First Additional Language

Elmarie Bothma
HOD
shadow
Freddie Wells
Subject Head
shadow
Judi Niewoudt
shadow
Joubert Jankowitz
shadow
Richard Prinsloo
shadow

Wiskunde / Mathematics

Joan van Tonder
HOD
shadow
Magda Wolmarans
Vakhoof
Wiskunde
Subject Head
Mathematics
shadow
Riekie du Preez
Vakhoof
Wisk. Gelet.
Subject Head
Math. Lit.
shadow
Gerhard van der Walt
shadow
Esmari van den Berg
shadow
Hugo Harmse
shadow
Lindi Roux
shadow

Fisiese-; Natuur- & Lewenswetenskappe / Physical; Natural & Life Sciences

Cornel Dreyer
HOD
shadow
Tanya Moolman
Fisiese- & Lewenswetenskappe
Physical & Life Sciences
shadow
Sanet Steyn
Vakhoof
Subject Head Lewenswetenskap
Life Science
shadow
Shanie Briel
Natuur- & Tegniese Wetenskappe
Natural & Technical Sciences
shadow
Annemi Muller
Natuur Wetenskappe
Natural Sciences
shadow
Lindi Roux
Lewenswetenskappe
Life Sciences
shadow

Kuns & Kultuur, Ontwerp en Visuele Kuns / Arts & Culture, Design and Visual Art

Cornel Dreyer
HOD
shadow
Alma Swart
Vakhoof
Subject Head
shadow
Alzette Immelman
Kuns & Kultuur
Arts & Culture
shadow

Rekeningkunde, Besigheidstudies en Ekonomiese & Bestuurswetenskap / Accountancy, Business Studies and Economical Management Studies

Yolandie O'Reilly
HOD
shadow
Lindi Erasmus
Vakhoof
Subject Head
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Economical Management Studies
shadow
Hetta Henning
Besigheidstudies
Bussines Studies
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Economical Management Studies
shadow
Louise Maree
Besigheidstudies
Bussines Studies
shadow
Vanessa Esterhuizen
Rekeningkunde
Accountancy
shadow

Rekenaarwetenskappe / Computer Sciences

Antoinette Kuperus
HOD
shadow
Ansie Dawson
Rekenaar Toepassingstegnologie
Computer Application Technology
shadow
Laura Oosthuyzen
Rekenaar Toepassingstegnologie
Computer Application Technology
shadow

Ingenieurs- en Grafiese Ontwerp, Sieviele Tegnologie & Tegnologie / Engineering and Graphic Design, Civil Technology & Technology

Deon Immelman
HOD
shadow
Hennie Golding
Vakhoof
Subject Head
Siviele Tegnologie
Civil Technology
shadow
Jacques Krüger
Ingenieurs- en Grafiese Ontwerp
Engineering and Graphic Design
shadow
Org van den Berg
Elektriese Tegnologie
Electrical Technology
shadow
Talita de Klerk
Tegnologie
Technology
shadow

Gasvryheidstudies en Toerisme / Hospitality Studies and Tourism

Deon Immelman
HOD
shadow
Karen Britz
Vakhoof
Subject Head
Gasvrystudies
Hospitality Studies
shadow
Marina Swart
Vakhoof
Subject Head
Toerisme
Tourism
shadow
Louise Maree
Toerisme
Tourism
shadow

Geografie en Sosiale Wetenskappe / Geography and Social Sciences

Cornel Dreyer
HOD
shadow
Marinda Vermeulen
Vakhoof
Subject Head
shadow
Carmi Rademeyer
Sosiale Wetenskap
Social Science
shadow

Lewensoriëntering / Life Orientation

Antoinette Kuperus
HOD
shadow
Lizl Rudman
Vakhoof
Subject Head
shadow
Ané Bekker
shadow
Anqelique Killian
shadow
Carmi Rademeyer
Sosiale Wetenskap
Social Science
shadow
Carla van der Merwe
shadow

As U wil en ek leef
Brand met Trots! Burn with Pride!

shadow