KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 4

KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 4

26 Augustus 2017

Beste Ouers

 KWARTAAL 3:        OMSENDSKRYWE 4

 Neem asseblief kennis van die volgende belangrike sake:

 1. GRAAD 12 REKORDEKSAMEN
 • Neem asseblief kennis dat die Graad 12-leerders nog formeel klas het tot en met Dinsdag, 29 Augustus. Onderwysers maak hul silabusse klaar, dus kan leerders nie goedsmoeds tuis bly nie.
 • Daar is ‘n studieklas by die skool gedurende die rekordeksamen. Sou u wil hê dat u kind eerder by die skool moet studeer, moet u asseblief vir hul graadvoog, Mev. Laura Oosthuyzen, onverwyld daarvan in kennis stel.
 • Leerders studeer hier onder toesig, en kan hulp van vakonderwysers vra sou dit nodig wees.
 • Maak asseblief doodseker dat daar ‘n eksamenatmosfeer tuis heers. Hierdie eksamen bepaal u kind se opstuurpunt, en is dus net so belangrik soos die finale eksamen.

 

 1. PRETDAG: 01 SEPTEMBER 2017
 • Die Graad 8 tot Graad 11-leerders gaan op Vrydag, 01 September die tradisionele pretdag by die skool geniet. Elke graad neem in spanne deel aan elke aktiwiteit.
 • Leerders betaal gedurende die week R30,00 in by hul registeronderwyser. Hierdie bedrag dek al die aktiwiteite waaraan hulle gaan deelneem, asook ‘n pakkie verf vir die ‘Colour Fun’.  Leerders wat ekstra verf wil koop, betaal R15,00 vir elke ekstra pakkie.
 • Leerders trek ou klere aan, aangesien hulle baie vuil gaan word. Moet asseblief nie toelaat dat u kind duur,nuwe klere aantrek nie!
 • Leerders gaan ook die area rondom die skool skoonmaak: R40, Geelhoutlaan, Kremetartstraat en Koorsboomstraat.  Onderwysers sal deurgans toesig oor hierdie skoonmaakaksie hou.
 • Leerders sal teen 13:00 klaar wees met al die aktiwiteite.

  

 1. TOETSREEKS
 • Die toetsreeks (mini-eksamen) vir hierdie kwartaal begin reeds op Maandag, 04 September.
 • U kind het reeds ‘n rooster ontvang, asook die afbakenings. Die rooster en afbakenings is ook op D6 beskikbaar.
 • Maak asseblief seker dat u kind deeglik voorberei vir hierdie toetsreeks. Hierdie punte is bepalend vir u kind se jaarpunt.
 • Let asseblief daarop dat leerders slegs die eerste uur van die dag hul toetse skryf. Daarna is dit ‘n normale skooldag aangesien die akademiese program moet voortgaan.  Moet asseblief nie u kind kom uitteken om vir die volgende dag se toets te gaan leer nie!

 

 1. KAT-DILEMMA
 • Gedurende die vorige kwartaal het ‘n goed versorgde, reggemaakte kat sy intrek by die skool geneem.
 • Die kantoorpersoneel versorg die kat tans en sien toe dat hy kos en water kry. Naweke en vakansies is egter ‘n groot probleem.
 • ProLife is genader om te verseker dat die kat ‘n nuwe huis kry, maar hulle is nie bereid om die kat te kom haal nie.
 • Sou die kat na die DBV geneem word, sal hy doodeenvoudig uitgesit word.
 • As daar dalk ‘n Bergvlam-gesin is wat hulle oor ‘Boots’ wil ontferm, sal dit hoog op prys gestel word. Kontak asseblief die skool indien u en u gesin u oor die kat wil ontferm.

 

 1. TELEFOONDILEMMA
 • Hoȅrskool Bergvlam vra verskoning vir ouers wat die skool skakel en glad nie kan deurkom nie.
 • Die Telkomkabel is beskadig, die oorsaak van die ongerief, maar veroorsaak eindelose frustrasie in die herstelproses.
 • U kan ook die volgende nommer skakel, sou u aanvanklik nie kan deurkom na die skool nie: 013 741 1026

 

Bergvlam-groete

 

ANNEMARIÉ KLEYNHANS

HOOF

 

/ Nuusbriewe

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.