KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 2

KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 2

23 September 2016

 KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 2

 Beste Ouers

So ongelooflik as wat dit mag klink, staan ons weliswaar reeds weer aan die einde van die derde kwartaal, en lê daar ‘n welverdiende blaaskans voor!

Neem asseblief kennis van die volgende sake van uiterste belang:

 1. 1.      SKOOLBYWONING
 • Ø Ten spyte daarvan dat daar ‘n sms uitgestuur is om u daaraan te herinner dat die skool eers volgende Vrydag sluit, is daar steeds ‘n groot aantal leerders wat doodeenvoudig wegbly van die skool af.
 • Ø Toetse word teruggegee, punte uitgewerk en gekontroleer, en sillabusse   voltooi.  Dit is dus ononderhandelbaar dat u kind by die skool teenwoordig sal wees!.
 • Ø U, as ouer, moet asseblief toesien dat u kind/-ers volgende week by die skool  teenwoordig is.
 • Ø Sou u kind hierdie week afwesig gewees het om een of ander rede, móét u ‘n brief skool toe stuur om die afwesigheid te verduidelik.

 

 1. 2.      EKSAMEN:  DONDERDAG, 29 SEPTEMBER EN VRYDAG, 30 SEPTEMBER
 • Ø Donderdag, 29 September:  Graad 8 – 11 leerders skryf Engels Huistaal en Addisionele Taal Vraestel 3 van die finale eksamen aan die einde van die jaar.  U kind kan dus nie net wegbly van die skool af nie.
 • Ø Vrydag, 30 September:  Graad 8 – 11 leerders skryf Afrikaans Huistaal en Addisionele Taal Vraestel 3 van die finale eksamen aan die einde van die jaar.  U kind is dus verplig om hierdie vraestel te skryf.  Leerders verdaag om 11:30.

 

 1. 3.       GRAAD 12-REȅLINGS
 • Ø Graad 12-leerders kom normaalweg skool toe tot en met 21 Oktober.
 • Ø Vrydag, 14 Oktober:  Graad 12-leerders teken om 10:00, nasionaal  hul belofte om in hierdie belangrike eksamen na die beste van hul vermoȅ te presteer, en ontvang daarna hul eksamenopleiding.
 • Ø Finale saalopening en Matriekkerkdiens:  Vrydag, 21 Oktober, inligting volg.

 

 

 1. 4.      VORDERINGSVERSLAE
 • Ø Voorlopige vorderingsverslae vir Graad 8 – 11 leerders sal Vrydag, 30 September aan u ge-epos word.
 • Ø Sodra ons verseker is dat alle punte korrek is, sal die finale vorderingsverslae binne die eerste week van volgende kwartaal per e-pos aan u gestuur word.
 • Ø Indien u nie ‘n e-posadres het nie, moet u asseblief per brief versoek dat u kind se verslag uitgedruk word.  Hierdie briewe moet Mev. Antoinette Kuperus nie later nie as Donderdag, 29 September bereik.  Vorderingsverslae sal dan om 12:00 op Vrydag, 30 September by Ontvangs beskikbaar wees.
 • Ø Graad 12-vorderingsverslae sal teen Vrydag, 14 Oktober aan u ge-epos word.

 

 1. 5.      HERREGISTRASIE
 • Ø Herregistrasievorms is vandag, 23 September aan leerders uitgehandig.
 • Ø Let asseblief daarop dat daar ‘n ekstra aanhangsel by is wat u moet onderteken.
 • Ø Hierdie vorms moet asseblief Maandag, 26 September terug wees by u kind se registeronderwyser.
 • Ø Dit is uiters noodsaaklik dat u kind herregistreer vir volgende jaar, anders aanvaar die skool dat u kind nie terugkom nie.  ‘n Leerder wat van nuuts af aansoek doen, mag dan dalk in u kind se plek ingeneem word.

 

 1. 6.      GRAAD 10-PROJEK
 • Ø Graad 10-ouers wat graag wil deelneem aan Me Ananja Barnard se projek t.o.v. haar navorsing, moet asseblief hul ingevulde vorms teen Donderdag, 29 September terugstuur skool toe.  Die registerpersoneel neem dit in en sal dit aan haar oorhandig.

 

 1. 7.      PRETDAG:  DONDERDAG, 29 SEPTEMBER
 • Ø Aangesien September Toerisme- en Erfenismaand is, het die skool besluit om volgende Donderdag, 29 September – na die eksamen – hierdie twee geleenthede te herdenk deur ‘n heerlike pretdag te hou.
 • Ø Leerders betaal R30,00 wat die volgende dek:

:  Dra van gewone, ou klere, hulle gaan vuil word;

:  70 verfballetjies vir verfbal (paint ball);

:  Deelname aan mini-sokkerkompetisie;

:  1 x sakkie verf vir die Kleurpret-aktiwiteit (Colour Fun);

:  Ondersteuning van braaikompetisie;

:  Ekstra verfballetjies en sakkies verf kan bygekoop word.

 • Ø Die Toerismedepartement gaan vir die innerlike sorg.  Leerders kan by tradisionele stalletjies pannekoek, koeksisters, samoesas, pizza’s, ‘bunny chows’, en velerlei ander lekkernye koop.  Ekstra geld moet hiervoor saamgebring word.  MacVlammie sal ook oop wees.
 • Ø Moet asseblief nie toelaat dat u kind met allerlei verskonings kom om uitgeteken te word nie.  Dit is vir elke kind nodig om net weer kind te wees, te speel, te lag en pret te hê!

 

 1. 8.      VLAMFEST:  SATERDAG, 01 OKTOBER
 • Ø Ons kombineer hierdie jaar verlede jaar se potjiekos-boma-kuier  met ‘n lekker Oktoberfees-atmosfeer.
 • Ø As u lus is vir lekker kuier, ‘n wildspotjie, landgoedwyne, ‘craft bier’, goeie musiek, die Springbok rugbywedstryd op groot skerm, is Hoȅrskool Bergvlam dié plek om te wees!
 • Ø Sou u belangstel om te kom, sal dit u R180,00 per persoon kos.  Die werklike kuier begin reeds om 17:00 en duur tot om en by 23:00.
 • Ø Vir die volle besonderhede en om u plek te bespreek, kontak asseblief vir Mev Mandy Barnard by 013 741-1025 of stuur vir haar ‘n epos na mandy@bergvlam.co.za nie later nie as Dinsdag, 27 September.

 

 1. 9.      SKOOLFONDS EN VERBRUIKERSFOOIE
 • Die skool wil weereens vir elke ouer wat getrou skoolfonds betaal, hartlik bedank daarvoor.  ‘n Skool se verpligte uitgawes is astronomies, en dus afhanklik van elke ouer se bydrae.
 • Indien u finansiȅle probleme ervaar en nog nie met die finansiȅle kantoor in verbinding getree het nie, moet u dit onverwyld doen.  Indien u nie reȅlings tref nie, loop u gevaar om aan die skool se skuldinvorderaars oorhandig te word.

 

Bergvlam-groete

ANNEMARIé KLEYNHANS

HOOF

/ Nuusbriewe

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.