KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 1

KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 1

28 Julie 2017

Beste Ouers

KWARTAAL 3:   OMSENDSKRYWE 1

 Ons hoop u, as gesin, het ‘n heerlike blaaskans gehad en lekker gerus, want daar lȇ ‘n bedrywige kwartaal voor!

 1. PERSONEELSAKE

Die volgende onderwysers is aangestel in die vakante poste en vorm reeds deel van die Bergvlam-familie:

 • Mev. Loise Helberg is aangestel in Mev. Lianie Cronje se pos in die Departement Afrikaans.
 • Mev. Shanie Briel is aangestel in Mnr JP Erasmus se pos in die Departement Natuurwetenskappe.
 • Mev. Angelique Killian is aangestel in Mev. Melaine Pienaar se pos in die Departement Lewensoriȅntering.
 1. WISKUNDESAKE

2.1    Graad 8 en 9 Wiskunde:

 • Die skool deel ouers se bekommernis oor hul kinders se Wiskunde punte heelhartig.
 • Ekstra Wiskunde klasse word vir die swak presteerders aangebied vanaf 13:45 tot 14:30 van Maandag tot Donderdag.  U sal per sms in kennis gestel word wanneer u kind vir die ekstra klasse moet aanmeld.
 • Leerders wat smiddae by sport betrokke is, sluit by die oefening aan na die Wiskundeklas.  Akademie geniet voorkeur bo sport.
 • Die Departementshoof vir Wiskunde, Mev Joan van Tonder, sal die materiaal vir die ekstra klasse voorsien.  Daar sal hoofsaaklik op Vlak 1 en Vlak 2 somme gekonsentreer word sodat leerders die basiese konsepte onder die knie kan kry.
 • Bywoning van hierdie klasse deur die geïdentifiseerde leerders, is ononderhandelbaar.

2.2    Graad 10 Wiskunde:

 • Die sillabus vir Graad 10 Wiskunde is uiters omvattend.  Mev. Wolmarans en Mnr Taljaard kan onder geen omstandighede deur die werk jaag nie, dus is daar op ekstra tyd besluit.
 • Graad 10-Wiskunde leerders is verplig om hierdie klasse by te woon, aangesien dit ekstra lesse is, en nie ekstra klas vir swak presteerders nie.  Tref asseblief dienooreenkomstig reȅlings.
 • Die volgende datums is geskeduleer:  Donderdag 03 Augustus en Vrydag 04 Augustus, asook Donderdag 17 Augustus en Vrydag 18 Augustus.  Spesifieke tye sal aan leerders deurgegee word.
 1. PROACTIVE:  DIE PAD NA AKADEMIESE SUKSES
 • Die Proactive Education Group het die nood van ouers en leerders raakgesien t.o.v. sommige leerders se gebrek aan akademiese sukses.
 • Op Donderdag 17 Augustus kom bied hulle by die skool 2 sessies aan sodat leerders steeds in die laaste 3 maande van hierdie akademiese jaar ‘n sukses daarvan kan maak.
 • Sessie 1:  Leerders (1 uur gedurende skooltyd)
  • Tydsbestuur
  • Die opstel van ‘n studieplan en studierooster
  • Bepaling van genoeg studietyd per vak
  • Die gevare van sosiale media en eksamen
  • Die belangrikheid van assosiasies en kritiese denke gedurende studie
  • Geheue
  • Korrekte en gesonde eetgewoontes vir tieners
  • Ontwikkel goeie slaapgewoontes en ‘n slaappatroon
  • Hoe om akademiese stress en angs te hanteer
  • Sessie 2:   Ouers (1 uur vanaf 17:30 tot 18:30)
   • Help u kind om te organiseer, tyd te bestuur en te beplan
   • Buitemuurse aktiwiteite en eksamen
   • Sosiale media
   • Die saamstel van ‘n studieplan en die implementering van ‘n effektiewe studierooster
   • Die skep van die regte studie-omgewing vir u kind
   • Televisie, musiek en studiegroepe?
   • Hoeveel studietyd is genoeg?
   • Monitor vordering
   • Die stel van grense en die vaslegging van basiese reȅls
   • Die belangrikheid van slaap
   • Die regte eksamenkos
   • Oefening
   • Die skep van ‘n beloningstelsel
  • Die skool betaal vir beide sessies, dit gaan u dus niks kos nie.  Kom woon asseblief die ouersessie by sodat die akademiese pad eerder met rose as met klippe besaai is!
 1. OUERAAND EN FINALE RAPPORTE
 • Finale rapporte word op Vrydag, 04 Augustus ge-epos.  Indien u nie die rapport per e-pos wil ontvang nie, moet dit skriftelik by Mev. Kuperus aangevra word teen Donderdag, 03 Augustus.  Leerders kan dit dan aan die einde van die skooldag, op die Vrydag, by Ontvangs afhaal.
 • Kom woon asseblief die oueraand op Maandag, 07 Augustus vanaf 17:00 tot 19:00 by.  U het dan die geleentheid om met u kind se onderwysers persoonlik kennis te maak en probleemsituasies, indien enige, uit te sorteer. 
 1. GRAAD 9 VAKKEUSE INLIGTINGSAAND
 • U kind se Graad 9 vakkeuse is van die uiterste belang.  Om van die begin af die regte vakkeuse te maak, is slegs tot elke kind se voordeel.
 • Kom vergewis uself op Donderdag, 10 Augustus om 18:00 van al die moontlike opsies.
 • U ontvang dan u kind se aanlegtoetsuitslae, asook ‘n lys van al die moontlike vakkeuse opsies.  Die skool dui daarop die vakkeuse aan wat ons dink die mees geskikte vir u kind is.  U en u kind kan dit tuis bestudeer en dan die vakkeuse van u keuse ook op die vorm aandui.
 • Sou daar ‘n radikale verskil tussen u en die skool se keuse wees, sal ons ‘n afspraak met u reȅl sodat daar ‘n finale besluit geneem kan word.
 1. GRAAD 12 REKORDEKSAMEN
 • Die Graad 12 rekordeksamen begin op Woensdag, 30 Augustus.
 • Die Onderwysdepartement het per abuis nie in gedagte gehou dat Maandag, 25 September ‘n publieke vakansiedag is nie en Lewenswetenskap geskeduleer vir daardie dag.
 • Sodra die skool die nuwe weergawe van die rooster ontvang, sal dit dadelik beskikbaar gestel word.
 • U Graad 12-kind MOET asseblief NOU reeds begin voorberei vir hierdie uiters belangrike eksamen.  Opstuurpunte word tot ‘n groot mate deur hierdie eksamen bepaal!
 1. KWARTAALPROGRAM
 • Die kwartaalprogram sal teen Maandag, 31 Julie aan u gestuur word.  Daar is datums wat eers Maandag gefinaliseer kan word.
 1. FOTODAG
 • Die skool se amptelike fotodag is geskeduleer vir Dinsdag,           08 Augustus.
 • Maak asseblief dubbel seker dat u kind se voorkoms op daardie dag onberispelik is.
 1. SKOOLFONDS EN UITSTAANDE VERBRUIKERSFOOIE
 • Báie dankie weereens aan al ons ouers wat getrou skoolfonds betaal.  Ouers besef nie altyd watter astronomiese uitgawes daar slegs op onderhoud en lopende kostes is om ‘n skool effetief te bedryf nie.  Waterlekke is veral ‘n groot kopseer omdat die waterpype reeds 42 jaar oud is, en een na die ander begin bars!  Elke rand is dus broodnodig.
 • Moet asseblief nie uitstel om reȅlings by die finansiȅle kantoor te tref indien u tans finansiȅle probleme ervaar nie.  U plaas uself onder onnodige spanning as gevolg daarvan.
 • Daar is ook nog handboek- en verbruikersfooie uitstaande.  Maak asseblief ‘n plan om dit so gou moontlik te vereffen.

           Hartlike Bergvlam-groete!

Annemarié Kleynhans

Hoof

/ Nuusbriewe

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.