Kommunikasie

26

Sep2017
Just when you thought you were up to date with all the new social media apps, Snapchat appears! And what’s even worse is that almost all the other apps (Instagram, Facebook, even WhatsApp) are copying some of its features, because it has been so popular with the younger generation. So ... Read More

29

Aug2017
26 Augustus 2017 Beste Ouers  KWARTAAL 3:        OMSENDSKRYWE 4  Neem asseblief kennis van die volgende belangrike sake: GRAAD 12 REKORDEKSAMEN Neem asseblief kennis dat die Graad 12-leerders nog formeel klas het tot en met Dinsdag, 29 Augustus. Onderwysers maak hul silabusse klaar, dus kan leerders nie goedsmoeds tuis bly nie. Daar is ‘n ... Read More

29

Aug2017
26 August 2017 Dear Parents  QUARTER 3:           CIRCULAR 4 Please take note of the following important matters:   GRADE 12 TRIAL EXAMINATION Please take note that all Grade 12 learners have formal lessons until Tuesday, 29 August 2017. Educators are completing syllabi, therefore learners cannot stay at home for no reason. There will be ... Read More

28

Aug2017
28 Julie 2017 Beste Ouers KWARTAAL 3:   OMSENDSKRYWE 1  Ons hoop u, as gesin, het ‘n heerlike blaaskans gehad en lekker gerus, want daar lȇ ‘n bedrywige kwartaal voor! PERSONEELSAKE Die volgende onderwysers is aangestel in die vakante poste en vorm reeds deel van die Bergvlam-familie: Mev. Loise Helberg is aangestel in Mev. ... Read More

28

Aug2017
28 July 2017 Dear Parents QUARTER 3:   CIRCULAR 1  We do hope that you and your family had a good rest, as we have a hectic quarter awaiting us! Please take note of the following important matters:    STAFF MATTERS The following educators have been appointed in the vacant posts and are already part of ... Read More

Contact Us

Contact Form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

A Parent’s Guide To Snapchat – Keeping Kids Safe

A Parent’s Guide To Snapchat – Keeping Kids Safe