Kommunikasie

shadow

22

Feb2018
22 Februarie 2018  Beste Ouers  KWARTAAL 1:        OMSENDSKRYWE 4 Neem asseblief kennis van die volgende belangrike reëlings t.o.v. die Interhoër Atletiek atletiekbyeenkoms van Saterdag, 24 Februarie 2018:   Atlete en geesspan leerders moet reeds om 04:45 in die bus sit sodat die busse stiptelik om 05:00 kan vertrek.  Die busse kan vir NIEMAND wag nie! Busryers ... Read More
February 22, 2018Louise Fullard

22

Feb2018
22 February 2018   Dear Parents  QUARTER  1:          CIRCULAR 4 Please take note of the following very important arrangements regarding the Inter High Athletics meeting, taking place on Saturday, 24 February 2018:   1.    Athletes and spirit team learners must please be seated on the bus at 04:45 in order for the busses to leave at ... Read More
February 22, 2018Louise Fullard

20

Feb2018
19 Februarie 2018 Beste Ouers KWARTAAL 1:        OMSENDSKRYWE 3  U is sekerlik deeglik bewus daarvan dat die huidige Beheerliggaam se termyn eersdaags verstryk.  Die verkiesing van nuut verkose Beheerliggame vind in Maart 2018 plaas.  Hierdie verkose lede dien dan ‘n 3 jaar termyn uit. SAMESTELLING VAN BEHEERLIGGAAM Hoërskool Bergvlam kwalifiseer vir die volgende ... Read More
February 20, 2018Louise Fullard

20

Feb2018
19 February 2018 Dear Parents  QUARTER 1:    CIRCULAR 3 You should be aware of the fact that the current SGB’s term of office expires in March of this year.  The election of newly elected SGB members will therefore take place in March as well.  The new SGB will serve for a term ... Read More
February 20, 2018Louise Fullard

02

Feb2018
  02 Februarie 2018 Beste Ouers  KWARTAAL  1:       OMSENDSKRYWE 2 Hoȅrskool Bergvlam bring graag die volgende belangrike sake onder u aandag: PERSONEELAANGELEENTHEDE Angelique Killian en haar man immigreer na Nieu-Zeeland, dus moes sy bedank. Die skool was gelukkig om onmiddellik die dienste van Mev. Tanya Moolman te bekom.  Ons verwelkom die Moolman-gesin in Nelspruit, asook in die ... Read More
February 2, 2018Louise Fullard