Jeugmentors

Jeugmentors - Youth Mentors

Ané Botes
Mentor
shadow

Wat is ‘n Jeugmentor?

A youth mentor is someone who facilitates personal, social and educational growth in young people to help them reach their full potential in society.

Dus, ‘n Jeugmentor is:
• Iemand wat raad en advies gee aan mede-leerders;
• Iemand wat help waar hulp benodig word;
• Iemand wat ‘n goeie voorbeeld stel;
• Iemand na wie ander kan opkyk.

The youth mentors go through a thorough selection process that includes a written application, character testimonial and interviews. Wanneer ‘n Jeugmentor verkies is tot die kommitee, is daar ‘n verpligte opleidingskamp. Tydens hierdie kamp word daar basiese probleemhanteringstegnieke op verskeie vlakke deur ‘n geregistreerde Trauma Berader (HPCSA) gedemonstreer en vasgelê. Elke Jeugmentor ontvang ook ‘n handleiding waarvolgens daar gewerk kan word. Plaaslike organisasies soos SANCA en IQINISO FORENSICS neem ook deel aan die bemagtiging van ons Jeugmentors.

The Youth Mentors work as a team to improve the emotional well-being of their fellow Vlammies. Each year a new theme is introduced to the school which serves as a motto of the Youth Mentors.

Die Jeugmentors van Hoërskool Bergvlam is voorwaar ‘n geleentheid vir groei hetsy op emosionele of sosiale vlak.

Lebogang Mashego
shadow
Rabia Brei
shadow
Annie Britz
shadow
Karlien Pienaar
shadow
Sheron Mwase
shadow
Maryke Pienaar
shadow
Jason van den Heever
shadow
Mintirho Mashaba
shadow
Antonette Mathebula
shadow
Kayden van Wyk
shadow
Sufiyan Patel
shadow
Theo Badenhorst
shadow
Camryn Griesel
shadow
Lebogang Mokoena
shadow
Wenzile Mncina
shadow
Phethile Ngomane
shadow
Rizwaanah Bellim
shadow
Samkelisiwe Skhosana
shadow
Aliya Omar
shadow
Charlington Gama
shadow
Alex Etsabeth
shadow
Lunga Nkosi
shadow
Malise de Villiers
shadow
Alisia Reddy
shadow

Brand met Trots - Burn with Pride

shadow