Graad 8 Verwelkoming

Liewe Graad 8 – Vlammie

Baie welkom by jou nuwe ‘familie.’

Ons is vreeslik opgewonde om jou te ontvang en sien uit daarna om saam met jou die Vlammie-pad te stap.
Heel eerste: ʼn bedrag van R300.00 moet inbetaal word vir jou Musca-spanbou. Hierdie geld dek jou beffie, 2 etes en 2 peuselhappies tussen in. Al die aktiwiteite by die spanbou is ook hierby ingesluit.
Ons wil jou graag inlig oor die eerste paar aktiwiteite wat vir jou wag:

Dag 1 – Jou eerste dag in Vlammie-land begin reeds Dinsdag, 16 Januarie 2018.
Jy moet asseblief om 08:00 reeds by die skool wees in jou skooldrag met jou skooltas en sal 12:00 weer kan huis toe gaan.
• Jy gaan jou VLR Bestuurskomitee (BK) ontmoet, sowel as die graadvoog.
• Jy sal jou skryfbehoeftes en beffie ontvang.
• Jou beffie word elke dag gedra tot en met die inhuldiging. Die beffie het ook jou naam op, sodat ons jou vinnig kan leer ken.
• Jy kry ook jou rooster en dagboek en die reëls van die skool word aan jou verduidelik.
• Jy sal ingelig word oor die kwartaal se basiese reëlings. Die BK’s sal jou op ʼn toer deur die skool neem om vertroud te raak met die terrein en geboue. Wanneer jy begin klasdraf, sal jy nie verward voel nie.

Dag 2 – Woensdag, 17 Januarie 07:30-13:30
• Die skool open amptelik met ‘n saalopening. Dis hier waar jy vir die eerste keer die Vlammie-familie gaan ontmoet.
• Aan die einde van die saalopening, bly julle agter in die saal. Julle sal kennis maak met julle hoof, adjunkhoode en registeronderwysers.

Dag 3 – Donderdag, 18 Januarie 07:30-13:30
• Nou begin jy jou rooster volg en sal jy al jou onderwysers ontmoet in die verkillende klasse. Omdat jy reeds ʼn toer deur die skool gehad het, behoort jy sommer maklik al jou klasse te vind.

Dag 4 – Vrydag, 19 Januarie 07:30-13:30
• Vandag moet jy al die skoollied en die Vlammielied ken. Onthou die BK’s gaan jou deur die week hiermee help.
• Die BK’s en graad 8 personeel is natuurlik deurgaans beskikbaar as jy, of jou ouers, enige vrae het.

Dag 5 – Saterdag, 20 Januarie 06:00-18:00
• Vandag is Musca-spanbou!! 
• ‘n Volledige program sal later op die skool se webwerf beskikbaar wees.
• Trek jou oudste speelklere aan, want jy gaan nat en vuil word.
• Ontbyt en middagete sal voorsien word, sowel as peuselhappies. Die McVlammie (ons snoepie) sal ook oop wees.
• Almal is verplig om hierdie dag by te woon. Jy wil dit beslis nie misloop nie – dit gaan vet pret wees.

BELANGRIKE INLIGTING VIR OUERS:
Die graadvoog vir Graad 8 2018 is Mnr. Joubert Jankowitz, e-pos: joubert.j@live.co.za/ 013 741 1025
Volg asb. die internetskakel om belangrike inligting t.o.v. u kind te voltooi. Alternatiewelik sal die internetskakel op die webblad beskikbaar wees of aan u gestuur word via SMS of e-pos. Dit is uiters blangrik dat die inligting nie later nie, as 26 November 2017 verskaf word.

Dear Grade 8 Vlammie,

Welcome to your new ‘family.’

We are so excited to meet you and we are looking forward to taking this Vlammie-journey with you.

First off: you need to pay your R300.00 Musca-teambuilding fee, which will include your bib, 2 meals and 2 snacks. All the activities are included in the fee.

We would like to inform you of the first few activities that will await you:

Day 1 – Your first day in Vlammie land will start on Tuesday, 16 January 2018.
Please be at school by 8:00 in full school uniform with your school bag. You may leave at 12:00.

• You will meet the RCL Student Executive Committee (SEs) today, as well as your grade tutor.
• You will be receiving your stationery and your bib.
• Your bib will be worn every day, until your inauguration. The bib has your name on and simply helps us get to know you.
• You will receive your timetable and school diary. All the rules and regulations of the school will be explained to you.
• We will tell you more about what you will be doing throughout the term and the SEs will take you on a tour through the school to familiarize you with the terrain and school buildings. This will ensure that when you start attending classes, you will not feel lost.

Day 2 – Wednesday, 17 January 07:30-13:30
• The school starts with an official assembly in the hall. Here you will meet your entire Vlammie ‘family’ for the very first time.
• After this assembly, you will remain behind to meet the principal, vice-principals and your register teachers.

Day 3 – Thursday, 18 January 07:30-13:30
• Now you will start attending classes, following your timetable. Because of the tour of the terrain you have already had, you will find all your classes with ease.

Day 4 – Friday, 19 January 07:30-13:30
• With all the help from the SEs, you will know the school song and the Vlammie song by now.
• The SEs and grade 8 staff will be available during the week if you, or your parents, need any help or assistance.

Day 5 – Saturday, 20 January 06:00-18:00
• Today is Musca-Teambuilding!! 
• Please ensure that your R300.00 has been paid at the financial office and that your receipt has been given to your register teacher.
• Be at the quad by 05:50 and line up in you register classes.
• Wear your oldest play clothes as you will be getting wet and dirty.
• Breakfast, lunch and snacks will be provided. McVlammie (our tuckshop) will also be open.
• This camp is compulsory for everyone. You do not want to miss it anyway – it will be loads of fun!

IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS:
The grade tutor for the Grade 8s 2018 is Mr. Joubert Jankowitz, e-mail: joubert.j@live.co.za
/ 013 741 1025
Please follow the internet link to complete important information regarding your child. Alternatively, the link will also be available on the school’s website or can be sent to you via SMS or e-mail. It is of utmost importance that the information be provided as soon as possible, no later than 26 November 2017.

Ons Graad 8's - 2017 - Our Grade 8s

Brand met Trots
Burn with Pride

Contact Us

Contact Form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Graad 8 Verwelkoming

Graad 8 Verwelkoming