FINANSIES

Finansies - Finances

Skoolfondsstruktuur - School Fees Structure

SKOOLFONDS 2018 / SCHOOL FEES 2018
Skoolfonds vir 2018 beloop R19 500-00 per leerder. Sou u die volle bedrag voor 28 Februarie 2018 vereffen, betaal u slegs R18 000-00 en kry R1500-00 afslag.
Of u kan as volg betaal:
10 maande – R1 950-00 per maand
12 maande – R1 625-00 per maand

The school fees for 2018 will be R19 500-00 per learner. Should you settle the full amount before 28 February 2018 you pay R 18 000-00 and will save R1 500.
Or you can pay as follows:
10 months – R1 950-00 per month
12 months – R 1 625-00 per month

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
Bank / Bank: Standard Bank
Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
Takkode / Branch code: 052 852
Verwysing / Reference: Kind se rekeningnommer / Child’s account number

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

  • Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
  • Bank / Bank: Standard Bank
  • Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
  • Takkode / Branch code: 052 852
  • Verwysing / Reference: Kind se rekening nommer
  • Child account number
shadow

As U wil en ek leef

Brand met Trots! Burn with Pride!