FINANSIES

Finansies - Finances

Skoolfondsstruktuur - School Fees Structure

SKOOLFONDS 2019 / SCHOOL FEES 2019
Skoolfonds vir 2019 beloop R 21 500.00 per leerder
Betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
Betalings moet as volg gemaak word:

• Eenmalige betaling van volle bedrag
• 10 Maande x R 2150.00 (Jan – Okt)
• 12 Maande (R1800.00 vanaf Jan – Nov en R1700.00 in Des)

SCHOOL FEES 2019
The school fees for 2019 will be R 21 500.00 per learner.
Payable on or before the 7th of each month.
Payments can be made as follows:

• Once off payment of full amount
• 10 Months x R 2150.00 (Jan – Oct)
• 12 Months (R1800.00 from Jan – Nov en R1700.00 in Dec)

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
Bank / Bank: Standard Bank
Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
Takkode / Branch code: 052 852
Verwysing / Reference: Kind se rekeningnommer / Child’s account number

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

  • Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
  • Bank / Bank: Standard Bank
  • Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
  • Takkode / Branch code: 052 852
  • Verwysing / Reference: Kind se rekening nommer
  • Child account number
shadow

As U wil en ek leef

Brand met Trots! Burn with Pride!