FINANSIES

Finansies - Finances

Skoolfondsstruktuur - School Fees Structure

Skoolfonds vir 2017 beloop R18 000-00. Sou u die volle bedrag voor 1 Maart 2017 vereffen, kry u R1500,00 afslag. So nie kan u die bedrag oor 10 maande afbetaal teen R1800,00 per maand. Die skoolfonds kan ook oor 12 maande afbetaal word teen R1500.00 per maand.

The school fees for 2017 will be R18 000-00. Should you be able to pay the full amount before 1 March 2017, you will save the R1500-00. Otherwise you can pay the amount over 10 months at a monthly installment of R1800-00. The school fees can also be paid over 12 months at a monthly installment of R1500-00.

BANK BESONDERHEDE / BANK DETAILS:

  • Rekening naam / Account name: Hoërskool Bergvlam
  • Bank / Bank: Standard Bank
  • Rekeningnommer / Account number: 0302 63417
  • Takkode / Branch code: 052 852
  • Verwysing / Reference: Kind se rekening nommer
  • Child account number

As U wil en ek leef

Brand met Trots! Burn with Pride!

Contact Us

Contact Form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

FINANSIES

FINANSIES