Afrikaans 27/7

Afrikaans 27/7

27 Julie 2015

Beste Ouers

KWARTAAL 3: OMSENDSKRYWE 1

Hoȅrskool Bergvlam staan aan die begin van ‘n baie bedrywige derde kwartaal. ‘n Mens besef weereens dat die jaar, te midde van die gejaag, voortsnel! Elke Bergvlam-gesin word dus net die beste toegewens vir die kwartaal wat voorlê.
Neem asseblief kennis van die volgende belangrike sake:

1. PERSONEELSAKE

1.1 Ons wens geluk:
Mev. Yolandie O’Reilly is vanaf 01 Julie aangestel as Departementshoof Ekonomiese Bestuurswetenskappe. Die volgende vakke staan onder haar leiding: EBW, Rekeningkunde, Besigheidstudies en Toerisme.

1.2 Ons neem afskeid:
Dit is weliswaar so dat die skool van tyd tot tyd moet afskeid neem van personeellede wat weggaan om hul horisonne te verbreed. Ons groet die volgende personeel, en wens hulle net alles van die beste toe vir die toekoms, hulle laat verseker hul voetspoor agter:
• Mev. Elmarie Swanepoel bedryf nou voltyds Mind Moves.
• Mnr. Dawie Greef het die onderwys verlaat.
• Mev. Caren Oberholzer het ‘n pos in Dubhai aanvaar en verlaat ons op 31 Julie.
• Mej. Mart-Marie Gouws het ‘n pos in Bahrein aanvaar en verlaat ons amptelik op 31 Julie, maar bly aan tot 13 Augustus aangesien haar plaasvervanger eers later kom.
• Mev. Johnell Pelser was slegs tydelik aangestel tot 31 Julie in Mnr. Rian Cooper se pos.

1.3 Ons verwelkom:
• Mev. Ethel de Beer: sy neem tydelik waar in Mev. Swanepoel se pos.
• Mnr. Adriaan Stander word aangestel in Mev. O’Reilly se posvlak 1 pos.
• Mev. Talita de Klerk word oorgeplaas vanaf Hoȅrskool Evander in Mnr. Greef se pos. Sy aanvaar diens op Maandag, 03 Augustus
• Aanstellings in Mev. Oberholzer en Mej. Gouws se poste is tans nog in die proses.
2. MATRIEKAFSKEID 2015
Báie dankie aan Mev. Melissa du Preez, die Graad 11-registerpersoneel, die Graad 11-leerders en hul ouers vir al die harde werk – ‘n jaar lank – om die nodige fondse in te samel sodat die Graad 12-leerders ‘n sprokiesmooi matriekafskeid kon beleef. Die skool het groot waardering vir elke bydrae wat gemaak is, en elke inset wat gelewer is.

3. OUERAAND: DINSDAG, 28 JULIE
 Ouers word daaraan herinner dat die finale rapporte op Dinsdagaand, 28 Julie tussen 17:00 en 19:00 by die pawiljoen uitgedeel word.
 Ouers sal dan ook die geleentheid hê om hul kind/ers se vordering met die vakonderwysers te bespreek. Al die onderwysers sal beskikbaar wees, moet dus nie hierdie gulde geleentheid misloop nie.
 Indien u nie die rapport kan kom afhaal, of die oueraand kan bywoon nie, moet u per brief toestemming gee dat die rapport aan u kind oorhandig mag word.

4. FEESVIERINGS: VRYDAG, 31 JULIE
Die skool verjaar op Vrydag, 31 Julie en is dan ‘n volle 40 jaar oud! Om hierdie mylpaal te vier, is die volgende 2 ‘verjaarsdagpartytjies’ gereȅl:
 Vrydagoggend: 07:30 tot 12:30
Die leerders vier die verjaarsdag by die skool. Die jaarlikse pretdag word met die verjaarsdag gekombineer. Ouers moet asseblief daarop let dat hierdie ‘n verpligte skooldag is!
 Leerders betaal slegs R30,00 vooraf by hul registeronderwysers in. Hierdie R30,00 sluit al die pret-aktiwiteite in waaraan die leerder gaan deelneem. Die volgende word beplan:
 Aangesien die skool in 1975 geopen is, trek die leerders volgens die ‘70’s styl aan.
 Elke klas organiseer hul eie oondpan verjaarsdagkoek. Die koeke word by die skool versier en moet op ‘n kreatiewe manier die 40 jaar uitbeeld.
 Leerders kan aan die volgende aktiwiteite deelneem:
• Verfbal
• Kettieskiet
• Mini-sokker op ‘n glybaan
• Fietsry-marathon
• Bergfietsresies
• Kussinggeveg
• Volleybal
• Braaikompetisie
 Daar is pryse aan al hierdie aktiwiteite gekoppel.
 Vrydagaand: Potjiekoskompetisie
 Vrydagaand kuier ouers, personeel en oud-leerders heerlik saam rondom ‘n potjie.
 Indien u nog nie die reȅlings op Communicator of die web gesien het nie, heg ons dit vir u gerief aan.
 U kan steeds ‘n lapa bespreek, sou u en u vriende op hierdie stadium besluit u wil saamkuier.
 Lotingskaartjies
Let asseblief daarop dat die sluitingsdatum vir die inbetalingsgelde van die motorfietsloting Dongderdag, 30 julie is. Die trekking word Vrydagaand tydens die feesfunksie gedoen.

5. HUISWERKKLAS
 Indien u kind ‘n probleem het om huiswerk te doen, sal daar vanaf Augustus ‘n huiswerkklas, onder personeeltoesig, beskikbaar wees. Indien u hierop besluit, moet u kind asseblief ook inkoop.
 Indien die graadvoogde voel u kind sal hierby baat, sal hulle u kontak.
 Hierdie klas sal vanaf 13:45 tot 16:00 duur en baie streng bywoningskontrole sal gehou word.

6. STUDIEKURSUS
 Die afgelope eksamen het bewys dat daar van ons leerders is wat sukkel om te leer. U sal uself herinner dat daar in ‘n vorige omsendskrywe inligting deurgegee is aangaande ‘n studiekursus wat op 14 Augustus aangebied word.
 Indien u nie reeds u kind se bywoningsfooie betaal het nie, heg ons weer die vorm aan. U kan u kind nog volgende week inskryf vir hierdie kursus, maak asseblief van hierdie hulp gebruik.
 Die kursus word deur die Proactive Education Group aangebied, duur 3 ure, en die kursusfooi beloop slegs R100,00 vooruit betaalbaar.
 Stuur asseblief die aangehegde skeurstrokie terug aan u kind se registeronderwyser teen Woensdag, 29 Julie en betaal die kursusfooi nie later nie as Maandag, 03 Augustus.

7. SPORT
7.1 Ons het weereens ‘n volgepakte sportkwartaal, en wens elke sportspan ‘n genotvolle seisoen toe. Die volgende sportaktiwiteite is hierdie kwartaal in volle swang:
 Krieket – seuns en meisies
 Tennis
 Sokker – seuns en meisies
 Aksie-hokkie

7.2 Baie geluk aan ons o/14 en o/15 rugbyspanne. Hulle het verlede Saterdag in die Mpumalanga finaal gespeel. Die o/15-span is weereens die Mpumalanga-wenners en die o/14-span is tweede in Mpumalanga. Ons wens hierdie twee kookwaterspanne alles van die beste toe vir die volgende uitspeelrondtes.

AANGEHEG VIND ASSEBLIEF DIE VOLGENDE
 Feesvieringinligting
 Verkorte kwartaalprogram
 Studiekursus
 Mini-eksamenrooster en rekordeksamenrooster

Bergvlam-groete

Mev A. Kleynhans
Hoof
_____________________________________________________________________________________________
Ek / ons, ouer/s van …………………………………………………….. Gr …..
gee hiermee toestemming / nie toestemming nie (skrap wat nie van toepassing
nie) dat my kind die studiekursus bywoon.

• Die bedrag van R100,00 word hierby ingesluit JA

• Ek sal die bedrag van R100,00 teen Maandag, 03 Augustus 2015
betaal

• Ek besef dat my kind nie die kursus kan bywoon
indien ek nie betaal het nie.

…………………………………… …………………………
OUER KONTAKNOMMER

/ Nuusbriewe

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.