5 Mei_COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN

5 Mei_COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN

Geagte Vlammie Familie

COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN

Met die skool wat moontlik weer binnekort stelselmatig gaan heropen, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en ons die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan voltooi.

BEKAMPING VAN COVID-19-VERSPREIDING:
• Bly tuis as jy siek is.
• Nies en hoes in jou elmboog.
• Was jou hande gereeld en deeglik.
• Maak oppervlakke gereeld skoon.
• Vermy enige fisiese kontak met ander mense.
• Dra ʼn masker. Personeel en leerders sal verplig word om spesifieke maskers te dra.
BEVEILIGING VAN SKOOL
• Die skool sal gereeld die was van hande met water en seep, of ʼn handontsmettingsmiddel afdwing.
• Personeel en leerders is verantwoordelik vir die gereelde ontsmetting van hulle persoonlike ruimte.
• Daar sal geen groot byeenkomste by die skool wees nie.
• Sosiale afstand sal gehandhaaf word en fisiese kontak of aanraking (handdruk of drukkies) sal nie toegelaat word nie.
• Die skool sal gereeld ontsmet word, met die klem op hoërisiko-oppervlakke soos trapreëlings, deurhandvatsels en badkamers.
• Daar sal ʼn daaglikse skoonmaakprogram met spesifieke chemikalieë wees en spesifieke prosesse sal gevolg word.
• ʼn Een meter afstand sal sover moontlik in klasse tussen leerders onderling sowel as personeel gehandhaaf word.
• Leerders en personeel wat siek voel, MOET tuis bly. Hulle moet vir Covid-19 getoets word en ook die skool in kennis stel.
• Stigmatisering sal deur deeglike inligtingsessies bekamp word.
• Personeel en leerders sal verplig word om maskers te dra.
• Alle personeel en leerders se temperatuur sal soggens by die skoolhek gemonitor word en hulle sal ʼn paar vrae moet beantwoord alvorens hulle die terrein mag betree.

PROSEDURES WAT GEVOLG MOET WORD INDIEN IEMAND SIEK IS:
• Leerders en personeel wat by die skool siek word of siek by die skool opdaag, moet so gou as moontlik huis toe gestuur word.
• Siek leerders of personeel sal apart van gesonde leerders en personeel gehou word totdat hulle kan vertrek.
• Onthou dat dit nie van skole verwag word om COVID-19-gevalle te identifiseer nie. Die meerderheid asemhalingsiektes is nie COVID-19 nie.

KOMMUNIKASIE TUSSEN DIE HUIS/GEMEENSKAP EN DIE SKOOL:
• Siek personeel en leerders moet by die skool en die Departement van Gesondheid aangemeld word – dit is die wet. Mense wat siek word, se kontak met ander individue moet nagevolg kan word om die virus sover moontlik te bekamp. U samewerking om ons gemeenskap te beskerm is absoluut noodsaaklik.
• Dit is ouers en personeel se verantwoordelikheid om navrae so volledig moontlik te beantwoord.
• Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal so spoedig moontlik aan ons gemeenskap gekommunikeer word.

AFSTANDSONDERRIG:
• Ouers en die gemeenskap word amptelik deur die Mpumalanga Departement van Onderwys gevra om die beskikbare platforms soos Moodle e-learning van die skool, asook ander hulpmiddels, te gebruik.
• Ouers moet alles doen om leerders te ondersteun en van hulp te wees waar daar ʼn behoefte is.

GESONDHEIDS- EN HIGIËNIESE OPLEIDING:
• Spesifieke opleiding sal aan alle personeel, ouers en leerders oor die skool se higiëniese program gegee word.
• Ons mentorspan is beskikbaar vir emosionele ondersteuning ten opsigte van vrese, angs en onsekerhede.
• Daar sal spesifieke higiëniese opleiding vir die verskillende grade en geslagte wees.

KONTROLELYS VIR DIE SKOOL:
• ʼn Skoonmaakprogram vir personeel en leerders.
• Gereelde vullisverwydering.
• Die identifisering van hoërisiko-oppervlakke soos telefone, deurhandvatsels, badkamers, deurrame, elektroniese apparatuur (sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en stoele in klaskamers).
• Medici sê goeie ventilasie in klaskamers is belangrik. Ten spyte van die koue winter sal ons sorg dat leerders nie koud kry en siek word nie, maar ons sal ook seker maak dat ons leerders deurentyd vars lug het.
• ʼn Ondersteuningsnetwerk vir personeel en leerders wat siek is, sal geskep word. Ons verwys na emosionele sowel as akademiese ondersteuning.
KONTROLELYS VIR DIE SKOOLGEMEENSKAP:
• Watter mense is hoë risiko? Dit word bepaal deur:
o Waar jy werk.
o Die hoeveelheid mense met wie jy in kontak kom.
o Hoe gereeld jy reis.
o Is daar mense by wie jy bly wat reeds positief getoets is.
• Wat is die simptome?
o Verkoue- of griepsimptome, soos koors, loopneus en droë hoes. Braking en diarree is ook aangemeld.

SKOOLBYWONING:
Alhoewel ons versoek dat leerders wat enigsins simptome toon by die huis moet bly, is dit noodsaaklik dat die gesonde leerders wel skool toe kom. Ons het reeds baie akademiese tyd met die inperkingstydperk verloor. Leerders moet asseblief nie onnodig wegbly nie.

KONTROLELYS VIR LEERDERS:
• Moenie probeer om probleem, vrese of siekte alleen te hanteer nie – vra vrae en meld dit aan. Vertel vir iemand as jy siek is. Moet dit nie ʼn geheim hou nie, dit is nie ʼn skande nie.
• Beskerm jouself en aanvaar verantwoordelik vir jou eie gesondheid.
• Stel ʼn voorbeeld vir ander leerders en wees ʼn leier.
• Daar mag geen stigmatisering van siek leerders plaasvind nie. Dit sal soos ‘boelie’ deur die skool hanteer word.
• Sosialisering op sosiale media moet nou inspirerend en bemoedigend wees.
• Dit sal ook een van die rolle van die ons skool se sosiale media-plaser en webmeester wees.

STRATEGIE VAN DIE SKOOL MET DIE UITBREEK VAN COVID-19 IN DIE SKOOL:
• Daar sal onmiddellik kommunikasie tussen die skool en die ouerhuis wees.
• Die betrokke partye sal dadelik getoets moet word.
• Die betrokke partye sal vir 14 dae in selfkwarantyn moet gaan.
• Die betrokke partye moet dadelik ʼn volledige lys van mense met wie hy/sy in kontak was, verskaf.
• Maak kontak met die bure of gemeenskap om hul in te lig.
• Die skool sal die noodnommers van al die relevante owerhede, hospitale en departemente beskikbaar stel.
• Die bestuur van die skool het nie die outoriteit om die skool te sluit indien daar ʼn Covid-19-uitbreek is nie. Dit is die verantwoordelikheid van die Departement van Gesondheid.
SKOOL SE ONDERSTEUNINGSNETWERK:
• Beheerliggaam van Hoërskool Bergvlam.
• Ons skool se ouergemeenskap.
• Mpumalanga Departement van Onderwys
• Nasionale Departement van Gesondheid (012 395 8000).
• The Nasionale Institute for Communicable Diseases (NICD) (0800 029 999).
• Mediclinic Nelspruit (013 759 0500).
• Polisiestasie (013 759 1008).

PROSEDURE WANNEER ‘N PERSOON / LEERDER WAT SIEK WAS, GESOND WORD
Volgens beskikbare voorlopige gegewens is die gemiddelde tydperk van die begin tot die kliniese herstel vir ligte gevalle ongeveer twee weke, terwyl ernstige gevalle drie tot ses weke duur.

WANNEER KAN LEERDERS TERUGKOM SKOOL TOE?
• Leerders moet 14 dae by die huis bly as hulle simptome begin toon of positief getoets is.
• Na 14 dae, of as die leerder geen simptome meer toon nie, moet die leerder weer getoets word.
• Die ouers moet die graadhoofde skakel en die negatiewe uitslag aan hulle verskaf met mediese bewyse.
• Die leerder sal dan weer by die skool toegelaat word.
HANTERING VAN BESOEKERS BY DIE SKOOL (SLUIT OUERS IN)
Almal wat die terrein betree, moet aan dieselfde voorsorgmaatreëls onderwerp word om ons hele gemeenskap te beskerm. Dus sal die volgende prosedure geld:
• Besoekers se temperatuur sal by die hek gemonitor word. Ons sekuriteitswagte sal opgelei wees om dit te hanteer.
• Besoekers se hande sal met ʼn ontsmettingsmiddel by die hek ontsmet word.
• Besoekers sal verplig word om maskers te dra.
• Besoekers sal beperk word.
• Besoekers sal die register moet teken.
• Besoekers moet ʼn afspraak maak voor die tyd of ontvangs telefonies inlig as leerders uitgeteken moet word.
SKOOLPRAKTYK EN COVID-19
• Gesigsmaskers:
o Die skoolbesuur en beheerliggaam het ʼn statutêre verpligting om te verseker dat ons hele skool beveilig is en alle prosedures deurdag en verantwoordelik bestuur word. Die dra van maskers in die openbaar is vanaf 1 Mei 2020 verpligtend.
• Persoonlike sanitasie / higiëne:
o Daar sal van elke leerder verwag word om sy eie bottel handontsmettingsmiddel te hê vir eie gebruik.

• Bestuur van pouses:
o Spesifieke areas sal aan spesifieke graadgroepe geallokeer word om te verseker dat daar genoeg spasie vir elke graadgroep is om die aanvaarbare sosiale afstand te voldoen.
• Skoolsnoepie:
o Die skoolsnoepie sal pouse oop wees. In plaas van bondel op die stoep voor die snoepie, sal leerders in ʼn lang ry langs die gebou staan, minstens een meter van mekaar af, en wag vir ʼn beurt om iets te koop. Geen bestellings gaan geplaas word nie.
• Busvervoer:
o Die skool sal seker maak dat busse voor die begin van die rit ontsmet word.
o Leerders sal hulle hande moet ontsmet voor hulle in die bus klim.
o Die bus sal nie met meer as ʼn 70%-kapasiteit gevul word nie.
o Die dra van maskers in die bus is verpligtend.
• Hoërisikoleerders:
Hoërisikoleerders word aan die volgende kriteria gekenmerk:
o Bestaande mediese toestande, soos byvoorbeeld diabetes.
o Bestaande respiratoriese toestande, soos byvoorbeeld asma.
o Hoë bloeddruk.
o Hartsiektes.
o Kanker en ander immuniteitsverswakkende toestande.
Dis is belangrik dat sulke leerders nie in direkte kontak kom met groepe ander leerders nie. Indien u kind aan bogenoemde kriteria voldoen, kontak asseblief u kind se graadhoof sodat ons alternatiewe reëlings kan tref om u kind steeds van kwaliteitonderrig te voorsien.

DAAGLIKSE PROSEDURE BY DIE SKOOLHEK
• Daar sal lyne 1.5 meter uitmekaar buite die skool getrek word waar die leerders in ʼn ry moet aanmeld en hulle afstand tussen mekaar moet handhaaf.
• By die hek sal daar personeel wees wat die leerders ondervra en hulle temperatuur monitor, voor hulle die terrein met hul gestandaardiseerde maskers aan, mag betree.
• Vra asseblief u kind om rustig en op ʼn ordelike manier geduldig te wag om by die terrein in te kom.
• Die enigste hek wat gebruik gaan word is die hoofhek (Geelhoutlaan).
• Leerlinge sal buite die skool afgelaai word in die oggende. (Geelhoutlaan)
• Na skool sal die vleilandhek en sporthek gebruik word. Geen leerders sal na skool toegelaat word op die terrein nie. Sanitasie vir die volgende dag sal dan gedoen word op die hoërisiko gebiede.

NB: ONS DOEN ‘N BEROEP OP U OM U KIND DADELIK NA SKOOL TE KOM HAAL.

COVID-19-KOMMUNIKASIE BY DIE SKOOL
Plakkate sal by die skool aangebring word om ons skoolgemeendskap deurentyd daaraan te herinner. Plakkate sal onderwerpe hanteer soos:
• So was ʼn mens jou hande deeglik.
• Oppervlakke wat vermy moet word.
• Fisiese kontak word belet.
• Handhaaf ʼn veilige sosiale afstand.
• Was gereeld jou hande.
• Goeie higiëniese praktyke.
• Hoes en nies in jou elmboog.
INFASERING
Sodra die finale besluit gepubliseer word sal elke graad afsonderlik ingelig word hoe dit gedoen gaan word en wat die vereistes gaan wees.

VERLENGDE URE
Weens die verlies van baie kontaktyd gaan die skool langer skoolure instel. U sal vroegtydig ingelig word.

SPORT / SOSIAAL / KULTUUR
Geen aktiwiteit sal voortgaan of toegelaat word totdat die regering daarvoor toestemming gee.

DISSIPLINE
Skoolreëls moet ten alle tye nagekom word. Die reëls i.v.m. COVID-19 sal streng toegepas word. Ons vra u samewerking in die verband.

Elkeen van ons personeel, ouers en leerders het die verantwoordelikheid om ons gemeenskap te beskerm. U beskerm nie net u kind met u keuses nie, maar u beskerm ook elke ander persoon wat deel van die skoolgemeenskap is.

Baie dankie vir u sorgsame samewerking en lojaliteit aan die skoolgemeenskap.

Vriendelike Vlammie-groete.

___________________ ____________________________
DEON VISSER FERDI BIJZET
SKOOLHOOF BEHEERLIGGAAM VOORSITTER

/ Nuusbriewe

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.