Slider

As U wil en ek leef
Brand met Trots! Burn with Pride!

Trots - Respect - Verantwoordelikheid - Integrity - Ubuntu

Visie & Missie

Hoërskool Bergvlam, te West Acres Nelspruit, is ‘n multikulturele opvoedkundige inrigting met ‘n eg Suid-Afrikaanse karakter wat Christelike norme en hoë standaarde, op alle terreine, binne ’n veilige en behoudende omgewing handhaaf.
Ons missie is om leerders, in hul totaliteit, volgens ‘n bepaalde waardesisteem maksimaal te ontwikkel tot verantwoordelike individue.

Vision & Mission

Hoërskool Bergvlam, in West Acres Nelspruit, is a multi- cultural educational institution with a true South African character, striving to maintain Christian norms and high standards in all areas, within a safe environment.
Our mission is to maximise development of learners in their entirety into responsible individuals according to a specific system of values.

Hoof - Principal

shadow

Mnr./Mr. Deon Visser

2019 Hoërskool Bergvlam
shadow
Hoërskool Bergvlam
Personeel 2019 Staff
shadow