As U wil en ek leef
Brand met Trots! Burn with Pride!

Trots - Respect - Verantwoordelikheid - Integrity - Ubuntu

Visie & Missie

Hoërskool Bergvlam, te West Acres Nelspruit, is ‘n multikulturele opvoedkundige inrigting met ‘n eg Suid-Afrikaanse karakter wat Christelike norme en hoë standaarde, op alle terreine, binne ’n veilige en behoudende omgewing handhaaf.
Ons missie is om leerders, in hul totaliteit, volgens ‘n bepaalde waardesisteem maksimaal te ontwikkel tot verantwoordelike individue.

Vision & Mission

Hoërskool Bergvlam, in West Acres Nelspruit, is a multi- cultural educational institution with a true South African character, striving to maintain Christian norms and high standards in all areas, within a safe environment.
Our mission is to maximise development of learners in their entirety into responsible individuals according to a specific system of values.

Hoof se Boodskap - Principal's Message

Hoȅrskool Bergvlam is in die afgelope jaar en ‘n half aangewys as die ‘coolest school’, het erkenning by die Mpumalanga Onderwysdepartement gekry as die beste multi-kulturele dubbelmedium skool in die provinsie, en is onlangs deur die SAOU aangewys as dié skool van uitnemendheid t.o.v. transformasie en nasiebou. Onwillekeurig ontstaan die vraag: waarom? Wat maak Hoȅrskool Bergvlam anders?

The Bergvlam family has a strong bond which links the school as part of the South African rainbow nation. Here no child is only a number, but develops in his/her own right to his/her full potential. A child never disappears into the masses, but will always be acknowledged because of whom he/she is.

Boonop het Hoȅrskool Bergvlam ‘n sterk waardesisteem as grondslag. Leerders se gedrag word geskoei op vyf grondwaardes: trots, respek, integriteit, verantwoordelik-heid en Ubuntu. Hierdie waardes word deurgans vasgelê sodat dit onlosmakelik deel van elke leerder en onderwyser se leefwêreld word. Sodoende word daar op die positiewe gekonsentreer, eerder as op die negatiewe.

The school endeavours to develop each learner to his/her full potential. High expectations are nurtured, therefore the crossbar is set higher and higher in order for him/her to reach the highest academic potential in the end.

Op sport- en kultuurgebied word elke leerder die geleentheid gegun om deel te neem. Sport- en kultuurliefhebbers kan hul liefde daarvoor na hartelus uitleef en binne hul vermoȅ presteer.

Hoȅrskool Bergvlam sends a well-rounded individual into life, somebody who will be able to take his/her place in society with dignity, and will – by doing so – make a constructive contribution to life!

Ons brand voorwaar met trots!

Annemarié Kleynhans
Hoof

2017 Hoërskool Bergvlam Gr12
Hoërskool Bergvlam Personeel 2017 Staff

Contact Us

Contact Form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tuis

Tuis